Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024!

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024!

Het zal je niet ontgaan zijn; (koop)woningen zijn de afgelopen jaren zeer sterk in prijs gestegen. Omdat de schenkvrijstelling eigen woning hier wellicht mede oorzaak van is, heeft het kabinet aangekondigd de jubelton per 1 januari 2024 af te schaffen.

Maar wat houdt dit eigenlijk in? Betekent dit dat je aanzienlijk minder kan schenken? En nog belangrijker; hoe kun jij toch nog optimaal gebruik maken van de schenkvrijstelling eigen woning?

 

 

 

Huidige schenkvrijstelling eigen woning

Onder de huidige regeling kun je iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft met een dergelijke leeftijd eenmalig een bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij schenken. Hiervan is overigens € 27.231 vrij besteedbaar. Om in aanmerking te komen voor de schenkvrijstelling moet de ontvanger de schenking wel gebruiken om:

  • een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden;
  • een eigenwoningwoningschuld af te lossen;
  • een restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen;
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.

Een dergelijke belastingvrije schenking kun je spreiden over maximaal drie jaar. Zo kun je bijvoorbeeld in het eerste en tweede jaar € 30.000 overmaken, waarna je dit in het derde en afsluitende jaar doet voor € 46.671.

Verlaging schenkvrijstelling eigen woning per 2023

Het kabinet is van plan de schenkvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan de omvang van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling zonder bestedingseis van ouders aan kinderen.

De verlaging van de schenkvrijstelling betekent eigenlijk dat het kabinet de schenkvrijstelling eigen woning voor ouders aan kinderen per 2023 afschaft. Immers kun je in een dergelijke situatie al gebruik maken van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling zonder bestedingseis. Daarbij komt dat je tussen beide vrijstellingen een keuze moet maken. De wijziging per 2023 zorgt ervoor dat de schenkvrijstelling eigen woning voor schenkingen aan derden aanmerkelijk wordt verlaagd.

Afschaffing schenkvrijstelling eigen woning per 2024

Het voornemen is de schenkvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 geheel af te schaffen. Je kan dan uiteraard nog wel gebruik maken van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Voor schenkingen aan kinderen en derden is het voor de schenkbelasting vrijgestelde bedrag respectievelijk € 5.677 en € 2.274 (2022). Een andere mogelijkheid is dat je hen belastingvrij ondersteunt door gebruik te maken van de eenmalig verhoogd schenkvrijstelling zonder bestedingseis (2022: € 27.231). Deze mag dan niet al zijn gebruikt. Als je jouw kinderen een bedrag schenkt waarmee zij een dure studie bekostigen, wordt dit bedrag verhoogd naar € 55.996 (2022).

Advies: schenk zo veel mogelijk in 2022!

Als jij je kind of een ander financieel wilt ondersteunen bij de aankoop van een woning of de aflossing van een eigenwoningschuld adviseren wij het gehele (of resterende) bedrag in 2022 nog te schenken. Dan benut je de schenkvrijstelling eigen woning optimaal.

De schenkingsvrijstelling is in 2022 namelijk aanzienlijk hoger dan in latere jaren. Bovendien is het nog niet bekend of je nog recht hebt op de schenkvrijstelling 2021 of 2022, als je deze schenking spreidt naar 2023 en/of 2024. Dit is er van afhankelijk of er al dan niet overgangsregeling komt. Momenteel is dat nog niet bekend. Als je gebruik maakt van de spreidingsregeling raden wij je daarom aan de (resterende) schenking in 2022 te doen.

Wil je in 2022 een schenking doen?

Voordat je de schenking daadwerkelijk formeel vastlegt, is ons advies altijd contact op te nemen met één van onze belastingadviseurs. De schenkvrijstelling eigen woning is namelijk -mede vanwege diverse wijzigingen in de afgelopen jaren- complex. Als je eerder gebruik hebt gemaakt van deze of een andere eenmalig verhoogde schenkvrijstelling kan het zijn dat jouw voorgenomen schenking niet of slechts gedeeltelijk van schenkbelasting is vrijgesteld. Wij willen uiteraard voorkomen dat onbedoeld toch schenkbelasting verschuldigd is. Onze belastingadviseurs bekijken graag samen met jou hoe je fiscaal optimaal kunt schenken!

 Heb je vragen over dit onderwerp of wil je kijken wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met één van onze fiscalisten: Erwin Gritter of Casper Lacroix.

Neem contact op met Erwin Gritter