Coronacrisis, hoe kun je de economische gevolgen beperken?

Veel ondernemingen worden hard getroffen door de coronacrisis. We willen je daarom op de hoogte brengen van de (nationale) maatregelen die genomen zijn om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast geven we je een korte update over hoe wij, als ZMGroep, met het coronavirus omgaan.

Werktijdverkorting:

 • Je kunt werknemers tijdelijk minder laten werken en voor die uren een beroep doen op WW;
 • Het moet gaan om een tijdelijk verlies van werkuren van minstens 20% bezien over het hele bedrijf en alle vestigingen;
 • De regeling biedt geen oplossing als 20% van het personeel ziek is of preventief niet mag komen werken;
 • Werknemer moet WW rechten hebben opgebouwd (de werknemer moet dan in 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 kalenderweken hebben gewerkt als werknemer);
 • Je moet het verzoek indienen bij Ministerie van SZW en na het verkrijgen van de vergunning meld je dat bij UWV;
 • Vergunning is 6 weken geldig en kan drie keer worden verlengd, tot maximaal 24 weken;
 • Na afloop van de vergunning moet werkgever de WW uitkering aanvragen;
 • Werkgever betaalt gedurende de vergunningsperiode doorgaans het volledige loon door;
 • UWV vergoedt dus pas achteraf de uren die minder gewerkt zijn aan de werkgever;
 • In de aanvraag moet de oorzaak beschreven worden. Doe dit niet te summier, dat kan nl. de procedure vertragen;
 • Het percentage werkvermindering moet aansluiten bij het percentage werknemers en uren dat minder gewerkt gaat worden;
 • Na afgifte van de vergunning kunnen er geen werknemers meer worden toegevoegd, dat kan pas weer bij een verlenging.

Er kan alleen Werktijdverkorting worden aangevraagd voor werknemers waarvoor er een loondoorbetalingsplicht geldt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen Werktijdverkorting worden aangevraagd.

Je kunt hier werktijdverkorting aanvragen

Uiteraard kunnen wij je hier ook bij helpen. Neem contact op met jouw contactpersoon, zodat wij je hierbij kunnen helpen.

Liquiditeitsproblemen – belastingschulden voorkomen:

 • Uitstel van betaling
  Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, is het mogelijk een verzoek voor bijzonder uitstel voor IB/VPB/BTW en LB in te dienen.
 • Aanpassen voorlopige aanslag IB/VPB 2020
  Indien de winstverwachting 2020 naar beneden dient te worden bijgesteld, kunnen wij een dergelijk verzoek uiteraard verzorgen. De Belastingdienst willigt de verzoeken zonder nadere controle in.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten:
Bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen door de financiële gevolgen van het coronavirus kunnen tijdelijk onder extra gunstige voorwaarden in aanmerking komen onder de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening-courantkrediet bij een financier. De borg v/d overheid bedraagt 90% van het borgstellingskrediet. De omvang van het borgstellingskrediet is in deze regeling verhoogd van 50 naar 75%. De aanvraagprocedure loopt via de financier.

Ter informatie kun je hier de brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake deze maatregelen downloaden.

Indien je gebruik wilt maken van bovenstaande maatregelen, neem dan contact op met jouw contactpersoon, zodat wij jou hierbij kunnen helpen.

Hoe gaan wij, als ZMGroep, om met het coronavirus? 

Gelet op de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM werken al onze medewerkers thuis. Gelukkig zijn wij hier volledig op ingespeeld, wat inhoudt dat onze werkzaamheden volledig doorgaan. Onze medewerkers zijn gewoon telefonisch bereikbaar.

Afspraken laten we telefonisch doorgaan en indien dit niet mogelijk is, verzetten we deze tot nader orde.

Wij begrijpen heel goed dat dit rare tijden zijn en dat je daarom juist veel vragen hebt over wat dit voor jouw onderneming betekent. Schroom vooral niet om ons te bellen, want wij staan voor je klaar!

Indien je de verzonden nieuwsbrief hierover nog wilt teruglezen, kun je hem hier vinden. Hier kun je je tevens inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen rondom de maatregelen die jij als ondernemer kunt nemen.

 

Corona-update