Update Corona - Aanvullende informatie betreffende de maatregelen die jij als ondernemer kunt nemen.

Vorige week woensdag hebben wij een bericht online gezet met daarin informatie betreffende het noodpakket voor ondernemers. Mocht je deze gemist hebben, dan kun je hier alle informatie teruglezen.

In dit bericht willen we aanvullende informatie geven over:

Ook in dit bericht hebben wij geprobeerd al het laatste nieuws te verwerken. De informatiemolen is sterk op gang gekomen en vanuit veel hoeken komt allerlei informatie. Hier zitten helaas ook onjuistheden, cowboyverhalen of zelfs bewuste oplichting bij. Zo waarschuwt de Belastingdienst op haar site voor phishing. De Belastingdienst stuurt nooit Whatsapp- of e-mailberichten, zeker niet over betalingsachterstanden! Over dergelijke berichten komen op dit moment veel meldingen binnen. Wees hiervan bewust als je dit ontvangt!

Wij baseren de informatie in dit bericht enkel op basis van vertrouwde bronnen, zoals Ministerie van Economische Zaken, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en ons netwerk. Doordat de maatregelen veelal nog uitgewerkt moeten worden, adviseren wij je dan ook: Bij twijfel, bel ons alsjeblieft.

(Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe informatie betreffende de maatregelen? Schrijf  je dan in voor onze nieuwsbrief, dat kan hier)

Uitstel van belastingbetaling en het snel doen van aangifte

De laatste stand van zaken ten aanzien van uitstel van belastingbetaling is als volgt:

Je kunt uitstel van belasting vragen, zodra je de aanslag hebt ontvangen. Dit is ons op donderdag 19 maart 2020 nog bevestigd door de Belastingdienst. Voor de omzet- en de loonbelasting geldt dan ook:

  • Eerst aangifte doen;
  • Wachten tot de aanslag wordt opgelegd;
  • Dan pas uitstel aanvragen.

Op de aanslag die je ontvangt voor de te betalen belasting zal een verzuimboete staan. Deze wordt teruggedraaid naar €0,00, zodra het uitstel is aangevraagd. Het uitstel wordt automatisch verleend voor drie maanden. Wanneer langer uitstel noodzakelijk is, dan dient dit te worden aangevraagd.

Over het uitgestelde belastingbedrag wordt heffingsrente gerekend. Deze wordt voor alle belastingen, vanaf 1 juni 2020, verlaagd tot 0,01% (volgens de Belastingdienst is het technisch onmogelijk om de rente op 0 te stellen). Voor de inkomstenbelasting geldt dat de rente pas op 1 juli 2020 naar deze 0,01% wordt verlaagd.

Let op! Wij benadrukken nogmaals dat het uitstel van betalen niet betekent dat er uitstel van het doen van aangifte is.

De aangifte dient tijdig en juist te worden ingediend. Wij adviseren dan ook om de aangifte voor de omzetbelasting zo snel mogelijk te doen. Alleen als de administratie actueel en up to date is, is in te schatten of uitstel noodzakelijk en mogelijk is. Hoe eerder de aangifte is ingediend, des te sneller kunnen wij actie ondernemen om, indien nodig, uitstel aan te vragen. Ons advies is dan ook: Lever de stukken voor de aangifte omzetbelasting zo snel mogelijk in!

Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal aanleveren van de stukken. Dit kan via PDF of (beter) via de scanmodule van o.a. Trifact. Mocht je hier nog geen gebruik van maken, of mocht je vragen hebben over het digitaal aanleveren van de administratie, neem dan contact op met jouw contactpersoon.

Verruimde BMKB-regeling

Deze coronacrisis leidt tot enorme financiële uitdagingen voor veel ondernemers. Daarom heeft de Nederlandse overheid de borgstellingslening midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Dit is een overbruggingslening, waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering.

De verruimde BMKB-regeling ondersteunt bedrijven die door het coronavirus tijdelijk een liquiditeitstekort hebben met een overbruggingslening. Zo kunnen bedrijven zich beschermen tegen de financiële tegenslagen die corona veroorzaakt.

Wat betekent dit voor jou en jouw onderneming? Kom jij hier voor in aanmerking?
Je bedrijf komt in aanmerking voor de regeling als je financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis. Daarbij moet je voldoen aan de voorwaarden die de overheid heeft opgesteld. De BMKB-regeling is bestemd voor ondernemingen met max. 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal tot €43 miljoen.De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. Dit is een verruiming ten opzichte van de vorige regeling, waarbij de verhouding 1:1 was. De overheid stelt zich borg voor 75% van het borgstellingskrediet. De overige borgstelling van 10% is de verantwoordelijkheid van de ondernemer

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de BMKB-regeling?
De overheid heeft de volgende voorwaarden opgesteld voor ondernemers die deel willen nemen:

  • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal €1,5 miljoen;
  • De maximale looptijd is 8 kwartalen;
  • De ondernemer moet 10% borg staan van het te verstrekken BMKB-krediet. De ondernemer hoeft dit bedrag niet vooraf over te maken.

Wil je gebruik maken van deze regeling?
Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar op 035-52 80 100. Bij Coralis werken verschillende ex-bankiers die volledig op de hoogte zijn van deze regeling en die jou hier dus goed bij kunnen helpen.

Voor meer informatie over deze regeling, klik hier.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Om gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) moet er bij het UWV een aanvraag ingediend worden. Op dit moment kunnen werkgevers nog geen NOW-aanvraag indienen. Er is nog geen duidelijkheid of eHerkenning nodig zal zijn om gebruik te maken van de NOW. Ons advies is om te zorgen dat de eHerkenning goed is geregeld, zodat jij/wij straks sneller kunnen schakelen, mocht dit wel gebruikt gaan worden. Met eHerkenning kun je veilig inloggen om online zaken te regelen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Wil je de NOW-aanvraag zelf indienen?
Dan heb je als organisatie eHerkenning nodig. Heb je nog geen eHerkenning voor jouw organisatie? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan. Hier vind je meer informatie over het aanvragen van een eHerkenning.

Wil je dat Peopleprofs de NOW-aanvraag voor jou indient?
Dan is het van belang dat wij namens jouw organisatie gemachtigd zijn voor de diensten binnen het werkgeversportaal van het UWV. Dit kan middels een ketenmachtiging. Hier kun je de ketenmachtiging aanvragen of de huidige ketenmachtiging uitbreiden.

Het aanvragen van de ketenmachtiging zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Voordat je de aanvraag ketenmachtiging start, heb je de volgende informatie nodig:

  • Het KvK-nummer van jouw organisatie;
  • Jouw persoonsgegevens;
  • Jouw mobiele telefoon;
  • Gegevens van wie tekenbevoegd is voor jouw organisatie.

Wat kan ik nu al doen om straks snel gebruik te maken van de NOW-regeling?
Voor nu is het belangrijk om goed bij te houden hoeveel uren jouw werknemers wel en hoeveel uren jouw werknemers niet hebben gewerkt, welk bedrag je qua loon aan hen hebt uitbetaald én met welke omzetdaling je te maken hebt. Als je dat straks, als de nieuwe regeling inwerking treedt, op een rijtje hebt, dan kan de aanvraag zo snel mogelijk de deur uit.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, of twijfel je over bepaalde zaken betreffende jouw onderneming? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!