Nieuws

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

5 september 2019 • Algemeen

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevolgen voor belastingen en toeslagen van

Belastingdienst en AVG

12 juni 2019 • Algemeen

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon voldoen aan de door de AVG gestelde eisen met betrekking tot persoonsgegevens. In een brief aan de Tweede

Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen of die hun sociale leven niet in Nederland hebben? 

4 maart 2019 • Algemeen, Internationaal, Loonbelasting

Per januari 2019 zijn er loonbelastingtabellen bijgekomen. Dit komt door het verschil tussen inwoner en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners kunnen alleen aanspraak maken op het premiedeel van de loonheffingskorting. UitzonderingenEr geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting. De onderstaande […]

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

7 februari 2019 • Algemeen

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet rekening worden gehouden met een no-deal Brexit. Het vertrek uit de EU heeft tot gevolg dat het VK

31 Dec 2018 Test Article

30 december 2018 • Algemeen

What is Lorem Ipsum?Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

8 november 2018 • Algemeen

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de hypothecaire lening biedt de NHG een vangnet tegen financiële problemen. De koopsom of marktwaarde

Planning Financiën voor restant 2018

13 september 2018 • Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van 2018 gegeven. Het gaat om wetsvoorstellen, brieven en rapportages die de staatssecretaris en de minister van plan zijn naar de Kamer te

Nationaal sportakkoord

19 juli 2018 • Algemeen

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit nationale sportakkoord houdt onder meer in dat er ruim 700 extra buurtsportcoaches komen en dat de onbelaste

Vliegbelasting

12 juli 2018 • Algemeen

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze verschuiving is het heffen van belasting op vliegverkeer.

Grensoverschrijdende constructies

5 juli 2018 • Algemeen

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen. Met ingang van 1 juli 2020 zijn adviseurs, zoals belastingadviseurs en accountants,