Nieuws

Zonder nieuw feit geen navordering

17 april 2019 • Inkomstenbelasting

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. De bewijslast voor de aanwezigheid van een nieuw

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

3 april 2019 • Inkomstenbelasting

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27 maart 2019 • Inkomstenbelasting

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien verstande dat deze heffingskorting daalt naarmate het belastbare inkomen uit werk en

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20 maart 2019 • Inkomstenbelasting

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

6 maart 2019 • Inkomstenbelasting

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te

VIA (Vooraf Ingestelde Aangifte) voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2018

26 februari 2019 • Inkomstenbelasting

Ook dit jaar hebben wij via onze professionele aangiftesoftware de machtigingscode voor de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) aangevraagd voor al onze cliënten. U ontvangt binnenkort van de Belastingdienst een brief met een activatiecode. Met deze activatiecode kunnen wij uw machtiging registreren bij de Belastingdienst.

Oplopende schuld dga

13 februari 2019 • Inkomstenbelasting

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen van

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13 februari 2019 • Inkomstenbelasting

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

13 februari 2019 • Inkomstenbelasting

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement. De staatssecretaris heeft in februari 2018

Partnerschap ondanks echtscheiding

31 januari 2019 • Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen. Deze heffingskortingen worden alleen toegekend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden voor de alleenstaande-ouderkorting