Bedrijfsovernames

Een bedrijfsovername of fusie is een moment dat u misschien één keer in uw leven meemaakt. Natuurlijk komen daar emotionele momenten bij. Wij hebben daar aandacht en begrip voor. De mens achter de onderneming is voor ons interessant bij een bedrijfsovername. Die ondernemer willen wij leren kennen.

Bij Coralis realiseren wij ons dat ondernemen gepaard kan gaan met emotie. De belangstelling voor de mens gaat boven de interesse voor de cijfers. Wij spreken geen vakjargon, wij hanteren de gewone taal.

De processen bij een bedrijfsovernames zijn complex en zorgen voor emoties. De aankoop van een bedrijf, de verkoop van een onderneming, een fusie, overdracht binnen de familie, een management buyout (MBO) of een manangement buy-in (MBI). Het zijn zaken die niet elke dag in het leven van een ondernemer voorbij komen. De adviseurs van Coralis hebben de ervaring en de expertise in deze processen. Wij kennen de gevoelens, begrijpen die ook.

Het begeleiden van bedrijfsovernames is maatwerk. Wij zijn vanaf de eerste stap van het overnameproces tot na de afronding uw begeleidingspartner. Coralis beoordeelt het informatiememorandum. Wij doen het uitgebreide boekenonderzoek (due dilligence). Onze begeleiding start bij de eerste gesprekken en wij zijn er ook bij als de handtekeningen worden gezet.

Register Valuator

In ons team hebben wij onze eigen Register Valuator (RV). Deze financieel deskundige heeft als specialisatie waardebepaling van ondernemingen. De RV wordt door ondernemers en/of dga’s ingeschakeld. Een RV kan optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst.

Coralis heeft een team specialisten. Naast de Register Valuator wordt ons team gevormd door fiscalisten, accountants, bedrijfskundigen, juristen, coaches en een voormalig bankier. Een team met ruime ervaring binnen het MKB. Professionals die pragmatisch werken. Maar bovenal is ons Coralis-team voor u de vertrouwenspersoon bij bedrijfsovernames. Binnen ons team en met onze netwerkpartners zijn wij u optimaal van dienst. Individueel zijn wij bescheiden, maar als team zijn wij zelfverzekerd. Onze stelregel is dan ook: “Denk nooit dat je het zelf altijd weet. Binnen het team kan je het altijd oplossen.”

Onze dienstverlening:

Aankoop van een onderneming

 • Bemiddeling;
 • Inventariseren van de wensen en bepalen focus;
 • Selecteren van de overnamekandidaten;
 • Bedrijfswaardering door onze Register Valuator en het opstellen van een intentieovereenkomst;
 • Begeleiden van de kennismaking en het onderhandelingstraject;
 • Beoordeling van het informatiememorandum;
 • Begeleiden due diligence-onderzoek (boekenonderzoek);
 • Het sluiten van de deal en het begeleiden van het financieringstraject;
 • Nazorg en afhandeling.

Verkoop van een onderneming

 • Bemiddeling;
 • Waardebepaling door onze Register Valuator;
 • Opstellen van het informatiememorandum;
 • Selecteren overnamekandidaten;
 • Leiden van het onderhandelingsproces;
 • Beoordelen intentieovereenkomst;
 • Begeleiden due diligence-onderzoek (boekenonderzoek);
 • Sluiten van de transactie: hierbij staan financiële, fiscale en juridische aspecten centraal.

Fusie

Een vergaande vorm van strategische samenwerking of een fusie kan de oplossing zijn voor de continuïteit of verbetering van de marktpositie van uw onderneming. Een fusiepartner vinden is geen eenvoudige opgave. De consultants van Coralis gaan voor u op zoek naar de geschikte fusiekandidaten. Daarbij hanteren we opnieuw de menselijke maat. Belangrijke vraag: past de beoogd partner bij onze opdrachtgever? Wij weten wat nodig is om een fusieproces op succesvolle wijze te begeleiden en om de fusie te realiseren.

Siebe de Haan

Neem contact op met
Siebe de Haan