Bedrijfswaardering

Bij de verkoop of aankoop van een bedrijf is het belangrijk om te weten wat de waarde van de onderneming is. Ook bij een geschil met een medeaandeelhouder of bij een echtscheiding is een waardebepaling door een onafhankelijk persoon een belangrijk instrument in de onderhandelingen.

Register Valuator

Coralis is gespecialiseerd in waardebepalingen van ondernemingen. In ons team hebben wij daarvoor onze eigen gecertificeerde Register Valuator (RV). Deze financieel deskundige heeft als specialisatie waardebepaling van ondernemingen. De RV wordt door ondernemers en/of dga’s ingeschakeld. Een RV kan optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst.

Een waardebepaling kan ingezet worden bij de volgende situaties:

  • Verkoopklaar maken van de onderneming;
  • Opstellen vraagprijs / onderbouwen bieding;
  • Uitruil van aandelen;
  • Management buyout (MBO) of management buy-in (MBI);
  • Uitkoop van (minderheids)aandeelhouders;
  • Toe- en uittreding van directieleden / medewerkers;
  • Echtscheiding (ook second opinion);
  • Geschillen.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij u na het afronden van een waardebepaling in het vervolgtraject bijstaan.

Siebe de Haan

Neem contact op met
Siebe de Haan