Herstructurering

Herstructurering kan noodzakelijk zijn wanneer uw onderneming de groei in de markt bij moet houden of bij fiscale optimalisatie. Na een fusie of bij een afsplitsing is een herstructurering nodig voor een gezonde voortzetting van het gewijzigd bedrijf.

Daarnaast zijn er ook urgente situaties waarbij een herstructurering van het grootste belang is. Denk aan een doorstart bij een faillissement. Het maken van de juiste keuzes en het afwegen van de risico’s zijn processen waarbij de professionals van Coralis u van dienst zijn. Samen met u komen we tot de juiste keuzes en beslissingen.

Snelheid is geboden. Het getuigt van goed ondernemerschap als u zelf uw problemen onderkent en ons inschakelt. Bij een (mogelijke) crisissituatie is tijd kostbaar. Kordaat ingrijpen zorgt ervoor dat het bedrijf weer in balans komt en dat de schade beperkt blijft. Door goed in te grijpen kan de juiste koers weer worden gevonden en de schade worden beperkt. De communicatie met alle belanghebbenden, zoals de bank, de fiscus, eventuele curatoren en partnerpartijen, moet goed doordacht zijn. Deze partijen moeten namelijk meewerken aan een nieuwe succesvolle periode voor uw onderneming, waarschijnlijk in een andere vorm.

Turnaround: het proces om een bedrijf weer gezond en winstgevend te maken. De professionals van Coralis maken het plan voor die turnaround en voeren dit plan ook uit. Dit doen wij in nauw en constructief overleg met de directie en aandeelhouders.

Siebe de Haan

Neem contact op met
Siebe de Haan