Performance verbetering

Managers en leidinggevenden van ondernemingen sturen, bewust of onbewust, op het verbeteren van de bedrijfsprestaties. De continuïteit van de onderneming wordt sterker als de prestaties verbeteren.

Maar die prestaties laten verbeteren is makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer uw onderneming niet meer in balans is, als er verliezen worden geleden dan moet er wat veranderd worden. Maar ziet u die noodzaak tot verandering wel. En…weet u dan wat er veranderd moet worden?

Wij helpen u op dat moment. We handelen snel en direct. Dat is belangrijk. Aanpakken. We komen met een plan en dat plan voeren we ook uit. We kijken naar het klantenbestand, de verdienmodellen, het juridische aspect, het financiële resultaat en het belangrijkste; de mensen en de organisatie. Met een quick scan lichten we op deze wijze uw volledige onderneming door. Uit ervaring weten wij dat deze methode succesvol is. Zowel bij performance verbetering als bij complexe bedrijfsproblemen.

Wij kunnen u helpen als:

 • Kosten en opbrengsten niet meer in balans zijn;
 • Stakeholders van mening zijn dat u uw (potentiële) verplichtingen niet kunt nakomen;
 • ‘Bijzonder of intensief beheer’ in beeld komt;
 • Nieuwe businessmodellen noodzakelijk zijn;
 • Reorganisatie moet plaatsvinden;
 • Onderdelen moeten worden afgestoten of verzelfstandigd;
 • Er conflicten spelen tussen directieleden en/of aandeelhouders;
 • Er problemen zijn binnen familiebedrijven;
 • Acute opvolging aan de orde is;
 • Continuïteitsdreiging ontstaat;
 • Verbetering moet worden aangebracht in managementinformatie;
 • Het management moet worden versterkt: adviserend en/of uitvoerend;
Siebe de Haan AA

Neem contact op met
Siebe de Haan AA