Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd

Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd

Van Lex, eigenaar van een fietsenwinkel, kregen we de volgende vraag binnen in onze rubriek #vraaghetZM:

Een van mijn werknemers bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Echter wil hij graag bezig blijven en ziet hij het nog helemaal niet zitten om te stoppen met werken. Ik vind het een prettige werknemer en zou hem dan ook graag in dienst willen houden. Is dit mogelijk en hoe zit dat dan met zijn arbeidsovereenkomst? En waar dien ik verder nog rekening mee te houden?

Steeds meer werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn nog vitaal genoeg om door te werken. Zij willen vaak helemaal niet stoppen als zij AOW krijgen. Voor werkgevers kunnen deze oudere werknemers zeer waardevol zijn, als leermeester of vanwege hun kennis en ervaring.

Een werknemer kan en mag na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. Naast inkomsten uit werk zal de werknemer AOW ontvangen. De inkomsten uit werk hebben geen gevolgen voor de hoogte van de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat bij de (vorige) werkgever is opgebouwd, wordt niet van de AOW afgetrokken.

Als in de arbeidsovereenkomst staat dat deze van rechtswege eindigt wanneer werknemer de AOW-leeftijd bereikt, dan kan er direct na het aflopen van de arbeidsovereenkomst een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden worden. De ketenregeling voor een AOW-gerechtigde werknemer is ruimer. Er mogen maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar aangeboden worden.

Staat er in de individuele arbeidsovereenkomst of CAO niet dat het dienstverband eindigt na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan kun je de arbeidsovereenkomst door laten lopen. De gewijzigde voorwaarden dienen dan wel vastgelegd te worden. Het voordeel hierbij is dat je als werkgever op een later moment alsnog gebruik kan maken van de mogelijkheid om het dienstverband eenzijdig, zonder procedure en met slechts een maand opzegtermijn, te beëindigen. Bij opzegging vanuit de werkgever heeft de werknemer geen recht op een werkloosheidsuitkering of transitievergoeding.

Verder betaalt de werkgever geen premie meer voor:

  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet;
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).

Ook heeft de werknemer na de AOW-leeftijd korter recht op een ziekte-uitkering. De werkgever moet maximaal dertien weken loon doorbetalen. Daarnaast zijn de re-integratieverplichtingen veel soepeler. Eerder werd bekend gemaakt dat per 1 april 2021 de termijn voor het recht op loondoorbetaling van een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd naar 6 weken zou gaan. Vanwege uitvoeringsproblemen is dit besluit uitgesteld en blijft de termijn (in ieder geval tot 1 januari 2022) 13 weken.

Heb jij ook een vraag voor onze rubriek #vraaghetZM waar jij graag een antwoord op wil? Laat het ons dan weten.

Heb jij nog een vraag over doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd? Laat het ons weten.