Het kasstroomoverzicht - wat kun je hierin eigenlijk zien?

Het kasstroomoverzicht - wat kun je hierin eigenlijk zien?

Zoë krijgt regelmatig de vraag hoeveel omzet zij behaalt en hoeveel winst ze heeft. Zelden hoort ze de vraag: Hoeveel geld stroomt er eigenlijk bij jou door je onderneming, wat zijn jouw inkomsten en wat zijn jouw uitgaven? Het antwoord op deze laatste vraag wordt weergegeven in een kasstroomoverzicht, zoals die in veel jaarrekeningen is terug te vinden.

Wat is een kasstroomoverzicht?

Daar waar de winst- en verliesrekening het verschil tussen de opbrengsten en de kosten weergeeft, laat het kasstroomoverzicht het verschil tussen de inkomsten en uitgaven zien. Dit lijkt ogenschijnlijk hetzelfde, maar dat is zeker niet zo. Stel je leent van iemand € 1.000, dan is dit inkomend geld, maar het is geen opbrengst. Immers het is de bedoeling dat het terugbetaald wordt.

Een zeer bekende in deze is de groei van de debiteuren. De onderneming draait een top jaar, heeft heel veel omzet, maar helaas worden de rekeningen niet betaald. De opbrengsten zijn gigantisch, de inkomsten blijven sterk achter. Of wat denk je van stijgende voorraden. Deze zie je nog niet terug in de kosten, maar ze moeten wel worden betaald. Met andere woorden de uitgaven zijn veel groter dan de kosten, op dat moment. Wordt het verschil tussen opbrengsten en kosten winst genoemd, zo is er niet echt een goede term voor het verschil tussen de inkomsten en uitgaven. Het verschil wordt uitgedrukt in de groei – of teruggang in de bank – en kasgelden (de liquide middelen).

Het kasstroomoverzicht zoals in de jaarrekening weergegeven, wordt wel opgebouwd vanuit de winst- en verliesrekening. Alle posten die wel kosten zijn, maar geen uitgaven (bijvoorbeeld afschrijvingen) of die wel opbrengsten zijn, maar geen inkomsten (groei debiteuren) etc. worden in het kasstroomoverzicht gecorrigeerd om uiteindelijk op de mutatie in de bank – en kasgelden te komen.

Belangrijk

Is het kasstroomoverzicht belangrijk? Zeker, als er altijd meer geld uit de onderneming gaat dan er inkomt, zal dit uiteindelijk ook niet houdbaar blijven en komt de onderneming in de problemen. Een kasstroom is ook lastiger te manipuleren dan winst. Dit is de reden waarom veel investeerders meer kijken naar kasstromen dan naar winsten. Het waarderen van een onderneming geschiedt door te kijken naar de vrijkomende kasstromen en veel minder dan door het kijken naar de winsten.

Alleen het klinkt nog steeds beter om te zeggen “Ik heb € 100.000 winst” in plaats van “mijn liquide middelen zijn met € 10.000 toegenomen”.

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem contact met ons op! Of wil je eens sparren over een bepaald vraagstuk, maak vrijblijvend een afspraak. 

 

Maak vrijblijvend een afspraak