Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Zwart Mul Groep Accountants en Adviseurs B.V. dan kan/kunnen deze zich wenden tot de compliance officer, de heer drs. M. (Mark) Franken AA.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

U kunt zich op de volgende wijze met Nico Huizing in verbinding stellen:

– per post:
– door bezoek:
– per telefoon:
– per fax:
– per e-mail:

Postbus 461, 3740 AL Baarn (download hier het klachtenformulier)
Eemnesserweg 18-20, kantoor Baarn (alleen op afspraak)
035 – 52 80 100
035 – 52 80 180
info@zmgroep.nl

Neem contact op

Bel ons op 035-5280100 of stuur ons een e-mail.