Aanvraag NOW en belastinguitstel alle feiten op een rij

Vorige week hadden we het over ‘dagkoersen’; iedere dag hebben we te maken met wisselende informatie waarop jij, maar ook wij moeten anticiperen. Juist daarom vinden wij het nu zo belangrijk om jou op de hoogte te houden van de laatste regelingen en wijzigingen, zodat je precies weet wat jouw mogelijkheden zijn.

In dit bericht willen we aanvullende informatie geven over:

Daarnaast geven we je graag een klein kijkje in onze ‘keuken’; hoe ervaren wij deze crisis en hoe staan wij voor onze klanten klaar?

”Het zijn onstuimige, rare en onvoorspelbare tijden. Juist, daarom willen wij er nu alles aan doen om klaar te staan voor onze klanten. Hen te voorzien in antwoorden op alle vragen die zij hebben, om op die manier juist dat stukje zekerheid te bieden in deze onzekere tijden. Het is fijn om er voor onze klanten te zijn, om samen naar oplossingen te zoeken om de economische gevolgen van deze crisis zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor hebben we diverse teams opgesteld met specialisten die de aanvragen indienen en behandelen. Zo liet één van onze klanten vandaag weten dat hij het geld van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, oftewel de €4.000,- compensatieregeling), welke deze week door ons was aangevraagd, al op zijn rekening had staan.

Deze crisis creëert onrust, ongerustheid, misschien wel bestaansonzekerheid, maar creëert ook kansen, mogelijkheden, creativiteit, samenwerkingen en vertrouwen in elkaar, en dat is waar wij samen met onze klanten op willen voortborduren om deze crisis het hoofd te bieden. – Samen helder ondernemen.”

Mocht je twijfelen over bepaalde dingen, of heb je vragen of onzekerheden? Of wil je dat wij bepaalde maatregelen voor je aanvragen? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen! Wij staan voor je klaar!

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Maandag 6 april is het speciale noodloket van het UWV open gegaan. Dit betekent dat de aanvraag voor de tijdelijke NOW vanaf nu tot en met 31 mei ingediend kan worden. Werkgevers kunnen deze aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen. Hier vind je meer informatie over onder andere de voorwaarden, plichten en een checklist voor het indienen van de aanvraag.

Vanuit Peopleprofs hebben wij de eerste aanvragen voor de klant al ingediend. Het is mooi om te zien hoe wij als Zwart Mul Groep hier een nauwe samenwerking met de klant hebben. Samen bepalen we wat de omzetdaling is en voor welke periode de aanvraag ingediend moet worden.

Het is van belang dat je als bedrijf goed nadenkt over de omzet referteperioden waarover je de subsidie wilt aanvragen. Er zijn 3 referte omzetperioden mogelijk: maart-april-mei / april-mei-juni / mei-juni-juli 2020. Je doet er verstandig aan om die referteperiode te kiezen waarin je de grootste omzetdaling verwacht. Voor de eerste periode kan je de maand maart al nauwkeurig inschatten, maar voor de rest van de maanden blijft dat wellicht nog onduidelijk. Als je twijfelt of de omzet nog verder gaat dalen in de komende maanden dan is het wellicht beter om zelfs nog even te wachten met een aanvraag. Mocht je hierover twijfelen, neem dan contact met ons op!

Opvallend bij het indienen van de aanvraag is dat de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie het formulier moet ondertekenen en dat dat niet gedaan mag worden door een intermediair. De aanvraag dient binnen 120 minuten, van begin tot eind, afgerond te zijn. Dit betekent dus dat een goede voorbereiding noodzakelijk is, zodat de aanvraag goed gedaan kan worden.

Heb jij aangegeven dat wij voor jouw onderneming de NOW-aanvraag mogen indienen?
Dan wordt er deze week telefonisch contact met je opgenomen om onder andere de periode en de verwachte omzetdaling van de NOW-aanvraag af te stemmen. De aanvraag dient getekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming en het is daarmee niet toegestaan dat wij deze tekenen. Het moment van indienen van de NOW-aanvraag wordt daarom zorgvuldig met je afgestemd, zodat het formulier op korte termijn door de wettelijke vertegenwoordiger getekend kan worden. Wij nemen dan de verder verwerking op ons en zorgen dat het getekende formulier bij het UWV terecht komt.

Hoe snel beslist het UWV over de aanvraag?
Op basis van de regeling moet het UWV binnen 13 weken een beslissing nemen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Het UWV streeft er naar dit binnen 2 tot 4 weken te doen, zodat ondernemers snel over het voorschot van 80% kunnen beschikken om hun liquiditeit op peil te houden. Dit voorschot van 80% wordt uitbetaald in maximaal drie termijnen: maart, april en mei 2020.

Informatieplicht binnen de onderneming
Wanneer de NOW-aanvraag is ingediend, ben je als werkgever verplicht je werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Heb jij nog niet aangegeven dat wij de NOW-aanvraag voor je mogen verzorgen, maar wil je dit wel?
Neem dan voor verdere informatie contact op met Joy Jongerius. Zij zal met jou afstemmen wat de kosten zijn en wat de verdere gang van zaken is. Je kunt haar ook telefonisch bereiken op: 06-15653122

Belastinguitstel – alle feiten op een rij

De versoepelde regelgeving omtrent het aanvragen voor belasting geldt voorlopig tot en met 19 juni 2020. Je kunt met één brief of online met een DigiD, uitstel aanvragen voor alle belastingen. Dit kan dus in één handeling, waar voorheen het noodzakelijk was om per aanslag apart uitstel aan te vragen. Je kunt dit zelf verzorgen, of wij kunnen dit voor je doen. De regels nogmaals op een rijtje:

 • Je kunt uitstel krijgen voor alle belastingen, naast de gangbare belastingen, zoals loon – , omzet – , vennootschaps – en inkomstenbelasting. Dit betekent dat je dus ook voor minder vaak voorkomende belastingsoorten, zoals kansspelbelasting, accijns, bijzondere verbruiksbelasting, energiebelasting etc. uitstel kan krijgen.
 • Je kunt pas uitstel aanvragen na ontvangst van de aanslag.  Een eventueel opgelegde boete wordt teruggedraaid.
 • Het uitstel wordt automatisch verleend voor de aanslagen waarvoor het verzoek is ingediend. Het uitstel geldt voor drie maanden na de datum van indienen van het verzoek.
 • Aanslagen die worden opgelegd nadat het verzoek is ingediend, maar voor het uitstel is afgelopen, vallen automatisch onder het uitstel. Hiervoor hoeft niet apart uitstel te worden aangevraagd (met andere woorden: Als je uitstel aanvraagt voor de aangifte/aanslag loonbelasting maart, heb je automatisch ook uitstel van betaling voor de aangifte/aanslag loonbelasting over april).
 • Na de aanvraag van het uitstel krijg je van de Belastingdienst één schriftelijke bevestiging voor alle belastingsoorten.

Uitstel langer dan drie maanden
Mocht een uitstel van drie maanden te kort zijn, kun je de Belastingdienst een verzoek doen voor langer uitstel. Dit kan niet online, maar moet schriftelijk. Deze aanvraag moet weer worden toegelicht, waarbij met name de relatie tot de coronacrisis zal moeten worden gelegd en er zal er een tijdspad moeten worden aangegeven wanneer de belastingaanslagen wel betaald kunnen worden. De verdere behandeling is gelijk aan de aanvraag van uitstel voor 3 maanden.

Uitstel voor bestaande belastingschulden
Wanneer er sprake is van bestaande belastingschulden, welke niet betaald kunnen worden, is de handeling afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld:

 • Is de schuld lager dan € 20.000?
  Je kunt het uitstel aanvragen door de Belastingdienst een brief te sturen met daarin de verklaring, onderbouwd met omzetverwachtingen en de relatie met de coronacrisis. Dit kun je zelf doen, maar kunnen wij eventueel ook voor je verzorgen.
 • Is de schuld hoger dan € 20.000?
  In dat geval dient de aanvraag voor aanvullend uitstel onderbouwd te zijn door een derde deskundige, meestal een accountant. Deze dient de begrotingen en realisaties verder te onderbouwen en te bevestigen.

De Belastingdienst heeft aangegeven soepeler met deze uitstelverzoeken om te gaan dan voorheen.

Betalingsonmacht
Op dit moment meldt de site van de Belastingdienst dat een uitstelverzoek tevens als melding van betalingsonmacht geldt en dat hiervoor een aparte bevestiging komt na indiening van het verzoek tot uitstel.
Vooralsnog adviseren wij om de melding betalingsonmacht wel in te sturen. Dus naast het verzoek om uitstel, ook melding betalingsonmacht. De risico’s voor de bestuurder van een onderneming zijn te groot bij het niet melden van betalingsonmacht om dit te laten gaan. Het wel indienen van een betalingsonmachtverzoek kan geen kwaad, dus baat het niet dan schaadt het ook niet.

Werkwijze
Je kunt het verzoek zelf doen, maar wij kunnen je hier ook bij helpen. Indien je het zelf wilt doen, kan dit via de Belastingdienst met een DigiD (met een persoonlijke DigiD kan ook voor een B.V. uitstel worden aangevraagd) of middels een schrijven naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Indien je wilt dat wij je helpen, neem dan contact op met jouw contactpersoon.

Wij verzoeken je met klem ons te informeren als het uitstel is aangevraagd. Dit is voor ons essentiële informatie.

Deblokkeren G-Rekening

De Belastingdienst gaat eveneens soepeler om met verzoeken voor het deblokkeren van de G-Rekening. Normaal is het alleen mogelijk om het overschot op een G-rekening vrij te laten geven. Voor nu geldt dat er ook voor bedragen, waarvoor uitstel is aangevraagd als gevolg van corona, vrijgave van de G-rekening kan worden aangevraagd.Het verzoek voor deblokkering dient dan wel aan een aantal eisen te voldoen.

Wij adviseren je contact met ons op te nemen als je van deze verruimde vrijgave gebruik wilt maken.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, of twijfel je over bepaalde zaken betreffende jouw onderneming? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!