Compensatie transitievergoeding nu ook met terugwerkende kracht aan te vragen, wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 april 2020 is de regeling compensatie transitievergoeding van kracht. Wat betekent dit voor jou en wat houdt dit precies in?

Compensatie transitievergoeding is nu aan te vragen.

Werkgevers kunnen nu bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn wanneer zij een werknemer ontslaan die langdurig arbeidsongeschikt is (ten minste twee jaar). Het goede nieuws hierbij is dat deze regeling ook met terugwerkende kracht werkt! De regeling geldt dus ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Hierbij is het wel van belang dat de aanvraag voor 30 september 2020 wordt ingediend. Het UWV heeft dan 6 maanden de tijd om te beslissen.

Dus heb jij in het verleden een werknemer gehad die langdurig ziek was en is diegene uiteindelijk ontslagen? Of speelt dit nu bij jou? Lees dan snel verder, want die compensatie kan ook voor jou gelden!

Voorwaarden voor de compensatie transitievergoeding:

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is geheel of gedeeltelijk geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • Er is een transitievergoeding betaald.

Wat is de hoogte van de compensatie?

De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

 • Als de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding hebben afgesproken, dan is de compensatie niet hoger dan de afgesproken transitievergoeding.
 • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Als de werknemer over de periode van een eventuele loonsanctie (derde ziektejaar) van het UWV transitievergoeding heeft opgebouwd, wordt de opgebouwde transitievergoeding over deze periode niet gecompenseerd.
 • Wettelijke rente die de werkgever eventueel verschuldigd is, wordt niet gecompenseerd. Ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Voor welke datum moet je de compensatie hebben aangevraagd?

 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020?
  Dan heb je een half jaar de tijd om de aanvraag te doen: van 1 april tot en met 30 september 2020.
 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020?
  Dan dient de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding ingediend te worden.

Wanneer betaalt het UWV de compensatie?

Indien je als werkgever recht hebt op compensatie, dan dient deze binnen (maximaal) 6 weken na de beslissing van het UWV te worden betaald.

De beslistermijn van het UWV is afhankelijk van het moment waarop het opzegverbod tijdens ziekte is geëindigd:

 • Als het opzegverbod tijdens ziekte is geëindigd voor 1 april 2020, dan is de beslistermijn van het UWV 26 weken.
 • Als het opzegverbod tijdens ziekte is geëindigd op of na 1 april 2020, dan is de beslistermijn van het UWV 8 weken.

Wil je een compensatie aanvragen?

Heb je ondersteuning nodig bij het aanvragen van de compensatie of wil je dit door Peopleprofs laten doen? Neem dan contact op met Joy Jongerius. Zij is tevens bereikbaar op 06-15653122.

Wil je nog meer informatie over de compensatie? Lees hier meer over het aanvraagproces en welke documenten je bij de aanvraag dient toe te voegen.

Anderen bekeken ook

UPDATE: Definitieve berekening NOW-1

30 november 2020

Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-1. geven.  In alle berichten die we de afgelopen maanden hebben geplaatst, hebben we geprobeerd een verhaal in heldere taal weer te geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-1 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Verklaring inzake NOW – 1
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
 • Aangevraagd bedrag > €125.000
 • Wat kun je van ons verwachten?

Extra informatie NOW 3.0

6 oktober 2020

Vorige week is er nieuwe informatie over de NOW regeling gepubliceerd. Doormiddel van dit bericht willen wij jou graag informeren over wat dit voor jou en jouw onderneming betekent en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen. We staan stil bij :

 • de definitieve berekening van de NOW 1.0 die vanaf 7 oktober aangevraagd kan worden
 • de NOW 3.0. regeling per 1 oktober 2020. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als ondernemer?

NOW 2.0 – Inspanningsverplichting

17 augustus 2020

Graag willen we je informeren over de inspanningsverplichting van de NOW 2.0 regeling.

Bij de aanvraag van de NOW 2.0 (deze kun je nog tot 31 augustus aanvragen!) heb je getekend voor de verplichting om je als werkgever in te spannen om je medewerkers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Deze inspanningsverplichting richt zich op het voorkomen van werkloosheid. De veranderingen in de samenleving en de economie vragen om een andere manier van werken of zelfs ander werk. Het is belangrijk om medewerkers hierop voor te bereiden. Maar wat houdt deze inspanningsverplichting nou in?