UPDATE: Definitieve berekening NOW-1

Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-1. geven.  In alle berichten die we de afgelopen maanden hebben geplaatst, hebben we geprobeerd een verhaal in heldere taal weer te geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-1 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Verklaring inzake NOW – 1
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
 • Aangevraagd bedrag > €125.000
 • Wat kun je van ons verwachten?

Verklaring inzake NOW – 1

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de NOW – 1 regeling, heb je een voorschot ontvangen ter ondersteuning voor de doorlopende loonkosten tijdens de coronacrisis. De NOW -1 is de ondersteuning die je hebt ontvangen voor de loonkosten van maart, april en mei 2020, Voor de NOW-1 is er een verwachte omzetdaling doorgegeven die in de periode tussen maart en juli 2020 valt.

Het is nu tijd om de definitieve afrekening voor de NOW te maken. Het voorschot betrof 80% van het aangevraagde bedrag. Bij de afrekening wordt het restant uitgekeerd als hier recht op bestaat, of wordt bepaald welk deel er moet worden terugbetaald als de omzetdaling meeviel en er dus teveel ondersteuning is ontvangen of wanneer de loonkosten lager zijn gebleken t.o.v. de referentiemaand januari 2020.Bij de definitieve afrekening kan een verklaring van een derde of van een accountant noodzakelijk zijn. Welke verklaring dit is blijkt uit het schema hieronder.

NOW schema verklaringe

Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000

Voor de afrekening van deze ondersteuning is geen verklaring van een deskundige partij nodig. Je kunt het verzoek tot vaststelling van de definitieve afrekening indienen op de site van de UWV. Het UWV zal de ingediende gegevens steekproefsgewijs controleren en de afrekening opstellen. Het verzoek tot het opstellen van de afrekening moet voor 23 maart 2021 zijn ingediend.

Voor de definitieve afrekening heb je de volgende gegevens nodig:

 • Jouw bedrijfsgegevens;
 • Jouw loonheffingennummer;
 • Het werkelijke percentage van het omzetverlies;
 • Jouw rekeningnummer, inclusief een kopie van het bankafschrift;
 • De brief met de oorspronkelijke beschikking waarin de NOW is toegekend.

Uiteraard kunnen wij je helpen bij het invullen van het afrekeningsverzoek. Dan kunnen we direct aangeven of je nog extra geld zal ontvangen of juist moet terugbetalen. Indien je hier gebruik van wilt maken, raden we je aan om contact op te nemen met jouw contactpersoon.

Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000

Ook wanneer je in de NOW-1 periode een ondersteuning hebt ontvangen tussen de €25.000 – €125.000 dien je via de site van het UWV een verzoek te doen voor een afrekening. Dit verzoek dient wel voorzien te zijn van een derdenverklaring.

Een dergelijke verklaring kan worden opgesteld door een financiële professional, zoals een accountant (ook een fiscalist of de branchevereniging mag deze verklaring verstrekken). Ten aanzien van de tekst en de werkzaamheden die ter onderbouwing aan deze verklaring moeten worden gedaan, is uitgebreid overlegd tussen het ministerie van SZW, accountants en enkele andere partijen. De werkzaamheden zijn zeer uitgebreid, waardoor het opstellen van deze derdenverklaring een behoorlijke klus is.

Het ministerie van SZW zal achteraf steekproefsgewijs controles uitvoeren, waarbij fraude zeer streng gestraft zal worden. De onderbouwing moet in orde zijn.

Met name het omzetbegrip zal leiden tot discussie. Het toerekenen van de omzet aan de juiste periode, maar ook onderdelen die bij de omzet geteld moeten worden (zoals ontvangen ziekengeld, ontvangen subsidies) moeten worden meegerekend. Het omzetbegrip, zoals we dat hanteren in de jaarrekening, aangevuld met deze extra onderdelen telt als omzet. Je kan dus niet zomaar aanhaken bij de aangifte omzetbelasting. De uit te voeren werkzaamheden richten zich ook op creditnota’s, vooruitgeschoven omzet etc. De derdenverklaring dient uiterlijk 23 maart 2021 te zijn ingeleverd.

Aangevraagd bedrag > €125.000

Bij een ondersteuningsbedrag van meer dan €125.000 dient een accountantsverklaring te worden bijgevoegd. De “zwaarte” van deze verklaring is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de omvang van de onderneming.

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden van de derdenverklaring, maar het onderzoek naar de juistheid van de omzet en het omzetverlies is hier veel uitgebreider. Deze verklaring mag alleen worden afgegeven door een accountant.

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij hebben 2 teams samengesteld die de NOW-verklaringen op zullen gaan stellen. Wij zullen de komende periode contact met je opnemen om de werkzaamheden voor de verklaringen in te plannen. Zeker als je verwacht nog geld te ontvangen, kun je het best contact opnemen met één van de contactpersonen van deze teams, zodat we de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen oppakken. De contactpersonen zijn Fion Wong: f.wong@zmgroep.n/  06-11107640 en Jeannette Velis: j.velis@zmgroep.nl /  06-52407414

Terugbetalen van de NOW-1 kan pas als het UWV hiervoor een beschikking heeft afgegeven.

Logischerwijs zul je je misschien afvragen wat een dergelijke verklaring zal gaan kosten. Dit is op voorhand lastig in te schatten. De verwachting is dat met het opstellen van een dergelijke verklaring de kosten tussen de €1.000 en €2.500 zullen bedragen.

Heb je vragen n.a.v. dit bericht?

  Anderen bekeken ook

  ZMGroep start samenwerking met Muntinga & Partners

  22 maart 2021

  Sinds 1 maart 2021 is ZMGroep een samenwerking gestart met Muntinga & Partners; een financieel administratie- en advieskantoor in Baarn. Door de versterking en ondersteuning vanuit ZMGroep wil Muntinga & Partners haar dienstverlening verder uitbreiden, zodat zij breder inzetbaar wordt voor haar klanten en zij haar klant daardoor nog beter kan bedienen. Persoonlijke aandacht en deskundigheid staan hierbij uiteraard altijd centraal!

  Het aanvraagloket voor de NOW 3.2 (vierde aanvraagperiode) is per 15 februari 2021 open!

  15 februari 2021

  Vanaf 15 februari kun je de NOW 3.2 aanvragen, welke voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten van januari, februari en maart 2021. Benieuwd wat je hiervoor moet doen? En waar je op moet letten? Lees dan hier meer informatie.

  Extra informatie NOW 3.0

  6 oktober 2020

  Vorige week is er nieuwe informatie over de NOW regeling gepubliceerd. Doormiddel van dit bericht willen wij jou graag informeren over wat dit voor jou en jouw onderneming betekent en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen. We staan stil bij :

  • de definitieve berekening van de NOW 1.0 die vanaf 7 oktober aangevraagd kan worden
  • de NOW 3.0. regeling per 1 oktober 2020. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als ondernemer?