UPDATE: Definitieve berekening NOW-2

Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-2. geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-2 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Verklaring inzake NOW – 2
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
 • Aangevraagd bedrag > €125.000
 • Wat kun je van ons verwachten?

Verklaring inzake NOW-2

Wanneer je gebruikt hebt gemaakt van de NOW–2 regeling, heb je een voorschot ontvangen ter ondersteuning voor de doorlopende loonkosten tijdens de coronacrisis. De NOW–2 is de ondersteuning die je hebt ontvangen voor de loonkosten van juni, juli, augustus en september 2020, Voor de NOW-2 is er een verwachte omzetdaling doorgegeven die in de periode tussen juni en november 2020 valt.

Het is nu tijd om de definitieve afrekening voor de NOW te maken. Het voorschot betrof 80% van het aangevraagde bedrag. Bij de afrekening wordt het restant uitgekeerd als hier recht op bestaat, of wordt bepaald welk deel er moet worden terugbetaald als de omzetdaling meeviel en er dus teveel ondersteuning is ontvangen of wanneer de loonkosten lager zijn gebleken t.o.v. de referentiemaand maart 2020.

Er wordt op groepsniveau gekeken naar de omzetdaling en de bepaling van het soort verklaring.

Bij de definitieve afrekening kan een verklaring van een derde of van een accountant noodzakelijk zijn. Wanneer er binnen het concern aanvragen zijn gedaan op meerdere loonheffingnummers dienen deze voor het bepalen van het soortverklaring eerst bij elkaar geteld te worden. Welke verklaring dit is blijkt uit het schema hieronder.

 

Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000

Voor de afrekening van deze ondersteuning is geen verklaring van een deskundige partij nodig. Je kunt het verzoek tot vaststelling van de definitieve afrekening indienen op de site van de UWV. Het UWV zal de ingediende gegevens steekproefsgewijs controleren en de afrekening opstellen. Het verzoek tot het opstellen van de afrekening moet voor 31 maart 2022 zijn ingediend.

Voor de definitieve afrekening heb je de volgende gegevens nodig:

 • Jouw bedrijfsgegevens;
 • Jouw loonheffingennummer;
 • Het werkelijke percentage van het omzetverlies;
 • Jouw rekeningnummer, inclusief een kopie van het bankafschrift;
 • De brief met de oorspronkelijke beschikking waarin de NOW is toegekend.

Uiteraard kunnen wij je helpen bij het invullen van het afrekeningsverzoek. Dan kunnen we direct aangeven of je nog extra geld zal ontvangen of juist moet terugbetalen. Indien je hier gebruik van wilt maken, raden we je aan om contact op te nemen met jouw contactpersoon.

Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000

Ook wanneer je in de NOW-2 periode een ondersteuning hebt ontvangen tussen de €25.000 – €125.000 dien je via de site van het UWV een verzoek te doen voor een afrekening. Dit verzoek dient wel voorzien te zijn van een derdenverklaring.

Een dergelijke verklaring kan worden opgesteld door een financiële professional, zoals een accountant (ook een fiscalist of de branchevereniging mag deze verklaring verstrekken). Ten aanzien van de tekst en de werkzaamheden die ter onderbouwing aan deze verklaring moeten worden gedaan, is uitgebreid overlegd tussen het ministerie van SZW, accountants en enkele andere partijen. De werkzaamheden zijn zeer uitgebreid, waardoor het opstellen van deze derdenverklaring een behoorlijke klus is.

Het ministerie van SZW zal achteraf steekproefsgewijs controles uitvoeren, waarbij fraude zeer streng gestraft zal worden. De onderbouwing moet in orde zijn.

Met name het omzetbegrip zal leiden tot discussie. Het toerekenen van de omzet aan de juiste periode, maar ook onderdelen die bij de omzet geteld moeten worden (zoals ontvangen subsidies) moeten worden meegerekend. Het omzetbegrip, zoals we dat hanteren in de jaarrekening, aangevuld met deze extra onderdelen telt als omzet. Je kan dus niet zomaar aanhaken bij de aangifte omzetbelasting. De uit te voeren werkzaamheden richten zich ook op creditnota’s, vooruitgeschoven omzet etc. De derdenverklaring dient uiterlijk 31 maart 2022 te zijn ingeleverd.

Aangevraagd bedrag > €125.000

Bij een ondersteuningsbedrag van meer dan €125.000 dient een accountantsverklaring te worden bijgevoegd. De “zwaarte” van deze verklaring is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de omvang van de onderneming.

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden van de derdenverklaring, maar het onderzoek naar de juistheid van de omzet en het omzetverlies is hier veel uitgebreider. Deze verklaring mag alleen worden afgegeven door een accountant. De accountantsverklaring dient uiterlijk 31 maart 2022 te zijn ingeleverd.

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij hebben 2 teams samengesteld die de NOW-verklaringen op zullen gaan stellen. Wij zullen de komende periode contact met je opnemen om de werkzaamheden voor de verklaringen in te plannen. Zeker als je verwacht nog geld te ontvangen, kun je het best contact opnemen met één van de contactpersonen van deze teams, zodat we de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen oppakken. De contactpersonen zijn Fion Wong: f.wong@zmgroep.n/  06-11107640 en Jeannette Velis: j.velis@zmgroep.nl /  06-52407414

Terugbetalen van de NOW-2 kan pas als het UWV hiervoor een beschikking heeft afgegeven.

Heb je vragen n.a.v. dit bericht?

  Anderen bekeken ook

  REMINDER: Heb jij het UBO-register al ingevuld? Dit dien je voor 27 maart 2022 te doen om boetes te voorkomen!

  23 februari 2022

  UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijke persoon die meer dan 25% zeggenschap heeft in een organisatie of uiteindelijke eigenaar is van een organisatie. Een groot gedeelte van de Nederlandse organisaties dienen hun UBO’s voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.

  Maar wat is een UBO precies? En krijgt jouw organisatie hier ook mee te maken? Voor wie geldt deze registratieplicht en wat als je het niet doet?

  Heb jij in 2021 een schenking gedaan? Doe dan voor 1 maart 2022 jouw belastingaangifte!

  22 februari 2022

  Heb jij in 2021 een schenking gedaan? Doe dan voor 1 maart 2022 jouw belastingaangifte!

  • Heb jij in 2021 jouw kinderen een bedrag van meer dan €6.604 geschonken?
  • Heb jij aan derden een schenking gedaan van €3.244?

  Doe dan jouw aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2022.

  Wanneer moet je nou precies aangifte doen? En wat als je gebruik gemaakt hebt van de schenkvrijstelling? En hoeveel mag je eigenlijk belastingvrij schenken in 2022? Benieuwd? 

  NOW 5 kan aangevraagd worden

  20 december 2021

  Het aanvraagloket voor de NOW 5 (zevende aanvraagperiode) is per 13 december 2021 open! Dit betekent dat de NOW 5 aangevraagd kan worden, welke voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten van november en december 2021.

  Benieuwd wat je hiervoor moet doen en waar je op moet letten? Lees dan hieronder verder.

  × Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Available from 07:30 to 22:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday