UPDATE: Definitieve berekening NOW-2

Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-2. geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-2 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Verklaring inzake NOW – 2
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
 • Aangevraagd bedrag > €125.000
 • Wat kun je van ons verwachten?

Verklaring inzake NOW-2

Wanneer je gebruikt hebt gemaakt van de NOW–2 regeling, heb je een voorschot ontvangen ter ondersteuning voor de doorlopende loonkosten tijdens de coronacrisis. De NOW–2 is de ondersteuning die je hebt ontvangen voor de loonkosten van juni, juli, augustus en september 2020, Voor de NOW-2 is er een verwachte omzetdaling doorgegeven die in de periode tussen juni en november 2020 valt.

Het is nu tijd om de definitieve afrekening voor de NOW te maken. Het voorschot betrof 80% van het aangevraagde bedrag. Bij de afrekening wordt het restant uitgekeerd als hier recht op bestaat, of wordt bepaald welk deel er moet worden terugbetaald als de omzetdaling meeviel en er dus teveel ondersteuning is ontvangen of wanneer de loonkosten lager zijn gebleken t.o.v. de referentiemaand maart 2020.

Er wordt op groepsniveau gekeken naar de omzetdaling en de bepaling van het soort verklaring.

Bij de definitieve afrekening kan een verklaring van een derde of van een accountant noodzakelijk zijn. Wanneer er binnen het concern aanvragen zijn gedaan op meerdere loonheffingnummers dienen deze voor het bepalen van het soortverklaring eerst bij elkaar geteld te worden. Welke verklaring dit is blijkt uit het schema hieronder.

 

Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000

Voor de afrekening van deze ondersteuning is geen verklaring van een deskundige partij nodig. Je kunt het verzoek tot vaststelling van de definitieve afrekening indienen op de site van de UWV. Het UWV zal de ingediende gegevens steekproefsgewijs controleren en de afrekening opstellen. Het verzoek tot het opstellen van de afrekening moet voor 31 maart 2022 zijn ingediend.

Voor de definitieve afrekening heb je de volgende gegevens nodig:

 • Jouw bedrijfsgegevens;
 • Jouw loonheffingennummer;
 • Het werkelijke percentage van het omzetverlies;
 • Jouw rekeningnummer, inclusief een kopie van het bankafschrift;
 • De brief met de oorspronkelijke beschikking waarin de NOW is toegekend.

Uiteraard kunnen wij je helpen bij het invullen van het afrekeningsverzoek. Dan kunnen we direct aangeven of je nog extra geld zal ontvangen of juist moet terugbetalen. Indien je hier gebruik van wilt maken, raden we je aan om contact op te nemen met jouw contactpersoon.

Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000

Ook wanneer je in de NOW-2 periode een ondersteuning hebt ontvangen tussen de €25.000 – €125.000 dien je via de site van het UWV een verzoek te doen voor een afrekening. Dit verzoek dient wel voorzien te zijn van een derdenverklaring.

Een dergelijke verklaring kan worden opgesteld door een financiële professional, zoals een accountant (ook een fiscalist of de branchevereniging mag deze verklaring verstrekken). Ten aanzien van de tekst en de werkzaamheden die ter onderbouwing aan deze verklaring moeten worden gedaan, is uitgebreid overlegd tussen het ministerie van SZW, accountants en enkele andere partijen. De werkzaamheden zijn zeer uitgebreid, waardoor het opstellen van deze derdenverklaring een behoorlijke klus is.

Het ministerie van SZW zal achteraf steekproefsgewijs controles uitvoeren, waarbij fraude zeer streng gestraft zal worden. De onderbouwing moet in orde zijn.

Met name het omzetbegrip zal leiden tot discussie. Het toerekenen van de omzet aan de juiste periode, maar ook onderdelen die bij de omzet geteld moeten worden (zoals ontvangen subsidies) moeten worden meegerekend. Het omzetbegrip, zoals we dat hanteren in de jaarrekening, aangevuld met deze extra onderdelen telt als omzet. Je kan dus niet zomaar aanhaken bij de aangifte omzetbelasting. De uit te voeren werkzaamheden richten zich ook op creditnota’s, vooruitgeschoven omzet etc. De derdenverklaring dient uiterlijk 31 maart 2022 te zijn ingeleverd.

Aangevraagd bedrag > €125.000

Bij een ondersteuningsbedrag van meer dan €125.000 dient een accountantsverklaring te worden bijgevoegd. De “zwaarte” van deze verklaring is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de omvang van de onderneming.

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden van de derdenverklaring, maar het onderzoek naar de juistheid van de omzet en het omzetverlies is hier veel uitgebreider. Deze verklaring mag alleen worden afgegeven door een accountant. De accountantsverklaring dient uiterlijk 31 maart 2022 te zijn ingeleverd.

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij hebben 2 teams samengesteld die de NOW-verklaringen op zullen gaan stellen. Wij zullen de komende periode contact met je opnemen om de werkzaamheden voor de verklaringen in te plannen. Zeker als je verwacht nog geld te ontvangen, kun je het best contact opnemen met één van de contactpersonen van deze teams, zodat we de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen oppakken. De contactpersonen zijn Fion Wong: f.wong@zmgroep.n/  06-11107640 en Jeannette Velis: j.velis@zmgroep.nl /  06-52407414

Terugbetalen van de NOW-2 kan pas als het UWV hiervoor een beschikking heeft afgegeven.

Heb je vragen n.a.v. dit bericht?

  Anderen bekeken ook

  UBO-registratie

  25 november 2021

  UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijke persoon die die meer dan 25% zeggenschap hebben in een organisatie of uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie. Een groot gedeelte van de Nederlandse organisaties dienen hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register.

  Maar wat is een UBO precies? En krijgt jouw organisatie hier ook mee te maken? Voor wie geldt deze registratieplicht en wat als je het niet doet? 

  Lees alle informatie over de UBO hier. 

   

  Belastingschulden – wat betekent dit voor jou en jouw onderneming?

  23 november 2021

  Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie van alle ondernemers. Dit, door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren en aan den de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Doordat de beperkende coronamaatregelen nu versoepeld zijn en het economische leven weer een beetje op gang komt, pakken zij de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op.

  Wat betekent dit voor jou en jouw onderneming? Wat betekent dit als je corona-uitstel had? Waar dien je op te letten?

  Nieuwe vraaghetZM: jaarrekening

  11 oktober 2021

  Iedere maand proberen wij in onze nieuwe rubriek #vraaghetZM een antwoord te geven op een vraag die wij van onze klanten krijgen. Hiermee willen we inspelen op onderwerpen die op relevant zijn voor jou en andere ondernemers om je nog beter van dienst te zijn.

  Deze maand is het onderwerp de jaarrekening en de meest gestelde vragen die wij vaak krijgen. Waarom maak je eigenlijk een jaarrekening en hoe kom je van je eigen administratie tot de jaarrekening? Daarnaast willen we ook de belangrijkste onderwerpen uitleggen die in de jaarrekening aan bod komen, zoals: de ratio’s, de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Op die manier hopen wij dat jij als ondernemer nog beter begrijpt wat er precies in de jaarrekening staat.