Aanvullende informatie Noodpakket 2.0

Eerder kon je in ons nieuwsbericht alle informatie lezen over het Noodpakket 2.0. Mocht je deze gemist hebben, of wil je alle informatie nog even rustig teruglezen? Ga dan naar het nieuwsbericht over het Noodpakket 2.0

In dit nieuwsbericht willen we je graag nieuwe informatie over het Noodpakket 2.0 geven. Donderdag 28 mei is namelijk bekend geworden dat het kabinet het Noodpakket aanpast om tegemoet te komen aan alle kritiek op de eerste versie van het Noodpakket 2.0. We zullen daarom verdere aanvulling geven op de volgende onderwerpen:

Verlenging Noodpakket

In eerste instantie zou het Noodpakket 2.0 lopen van 1 juni tot 1 september 2020. Dit wordt nu met een maand verlengd. Hierdoor loopt het tweede noodpakket nu door tot 1 oktober 2020.

Let op! Dit betekent dus dat je als ondernemer een maand langer kan rekenen op financiële steun!

De verlenging geldt onder andere voor:

Verhoging Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Het kabinet verhoogt de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB naar €50.000 voor vier maanden tot 1 oktober 2020. De uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van hoeveel omzetverlies een bedrijf heeft als gevolg van de coronacrisis. De ontvangen vergoeding dient als omzet meegerekend te worden voor de NOW-regeling en verlaagt dus mogelijk de loonondersteuning.

De sectoren die nu in aanmerking komen voor de TOGS (de €4.000 regeling) kunnen ook gebruik maken van deze regeling. Er moet sprake zijn van een minimaal omzetverlies van 30%. De precieze berekeningswijze van de hoogte van de vergoeding is nog niet bekend. Naar verwachting gaat de regeling half juni open.

Extra bepaling in de regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Er wordt een extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan:

Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een verlaging van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag dat is ontvangen voor alle medewerkers.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen.

Heb je vragen n.a.v. deze maatregelen of twijfel je over bepaalde zaken binnen jouw onderneming?

Neem dan contact met ons op! Wij denken graag met je mee en staan voor je klaar! Zo kunnen wij je helpen bij de aanvragen van diverse maatregelen en kunnen wij kijken in hoeverre jij aanspraak maakt op bepaalde regelingen. Samen met jou willen we ervoor zorgen dat jij deze crisis zo goed mogelijk doorkomt.