Noodpakket 2.0

Afgelopen woensdag is het Noodpakket 2.0 aangekondigd met daarin diverse nieuwe of verlengde maatregelen om ondernemers te steunen. In combinatie met het langzaam weer verruimen van de mogelijkheden om te ondernemen, moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat ondernemers deze zware tijd doorkomen.

Dit is ook hard nodig! Uit een publicatie van de Gemeente Utrecht van 18 mei 2020 zijn onder meer quotes te halen als:

  • CBS: Helft ondernemers vreest faillissement bedrijf als crisis langer dan 6 maanden duurt.
  • Onder de NOW-regeling zijn tot 14 mei 126.000 aanvragen ingediend (114.000 goedgekeurd), samen goed voor 1,9 miljoen banen. Gemiddeld omzetverlies 71%.
  • Voor TOZO (gemeenteregeling) zijn naar schatting 343.000 aanvragen ontvangen.

Toch zien wij veel ondernemers die, ondanks hun recht hierop, nog geen ondersteuning hebben aangevraagd. Met name ten aanzien van de TOGS (de €4.000 regeling) komen er nu meer sectoren in aanmerking dan in eerste instantie verwacht. Ook zien wij dat er geen aanvragen worden gedaan door verwarring in het omzetbegrip. Als graadmeter voor de omzet geldt niet de verstuurde facturen, maar de prestaties die in een betreffende maand zijn geleverd. Het versturen van een factuur in april over een, in februari geleverde, prestatie, hoort bij de omzet van februari. Hierdoor is de omzet van april mogelijk lager dan verwacht en kom je in aanmerking voor de ondersteuningsregelingen.

Let op! Je kunt nog steeds gebruik maken van het eerste pakket aan maatregelen, maar de tijd dringt wel. Indien je hier vragen over hebt, of je wilt dat wij bepaalde regelingen voor je aanvragen, neem dan contact met ons op!

In dit nieuwsbericht willen we de steunmaatregelen toelichten die in het Noodpakket 2.0 zijn bekendgemaakt. De aanvragen hiervoor zullen op korte termijn beschikbaar zijn (voor NOW vanaf 6 juli). We houden je hier uiteraard van op de hoogte.

Weet dat wij voor je klaarstaan en dat je bij vragen over deze maatregelen of het aanvragen ervan, ook bij ons terecht kunt!

De volgende onderwerpen lichten wij graag toe:

De, in dit nieuwsbericht opgenomen, informatie komt hoofdzakelijk uit de brief, welke het Ministerie van Economische zaken en klimaat op 20 mei 2020 heeft verzonden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de inhoud met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld. Wijzigingen of onvolledigheden zijn dan ook voorbehouden.

ZMGroep-noodpakket

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TOGS)

De sectoren die nu in aanmerking komen voor de TOGS (de €4.000 regeling) kunnen een belastingvrije tegemoetkoming krijgen van maximaal €20.000 voor 3 maanden. Een ondernemer komt pas in aanmerking bij een omzetverlies van minimaal 30%. De toekenning gaat in verhouding met het omzetverlies.

Uitstel van belastingbetaling

Er wordt veel gebruik gemaakt van de regeling om eenvoudig uitstel van belasting aan te vragen. Deze mogelijkheid wordt verlengd van 19 juni 2020 tot 1 september 2020. De mogelijkheid voor uitstel geldt voor alle belastingen, mits het benodigde uitstel een gevolg is van de coronamaatregelen.

Tevens is aangekondigd dat het kabinet met een betalingsregeling zal komen op het moment dat de uitstelregeling verlopen is. Hoe dit er concreet uitziet, is nog niet bekend.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De huidige regeling van de TOZO loopt tot en met 31 mei 2020. Deze wordt nu met drie maanden verlengd. Uitvoering hiervan gaat via de gemeente en is met name voor ZZP’ers (en directeur groot aandeelhouders van ondernemingen van een kleine B.V.) een goede ondersteuningsmaatregel. De verlenging is bedoeld om ondernemers de kans te geven zich aan te passen aan “het nieuwe normaal”.

Ten opzichte van de eerste regeling zijn er wel een aantal belangrijke aanpassingen/voorwaarden. De belangrijkste is dat er een partnerinkomenstoets komt. Ondernemers die de aanvraag doen, moeten gezamenlijk met hun partner verklaren dat het huishoudinkomen onder een sociaal minimum is gekomen.

Daarnaast wordt het onder de TOZO mogelijk om een tweede financiering van €10.157 aan te vragen bij de gemeente. Ook als al gebruik is gemaakt van de eerdere maatregel.

Peopleprofs-NOW2

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Ook dit keer kunnen wij je helpen de aanvraag NOW (2.0) in te dienen.

De verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. Hieronder zullen wij de wijzigingen in deze regeling beschrijven:

  • De vaste opslag voor de werkgeverslasten wordt verhoogd van 30 naar 40%.

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. In de al lopende NOW-regeling wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. Er zijn wel aanvullende voorwaarden bijgekomen, zoals:

  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan
  • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. (Kabinetsvoorstel)
  • De werkgever wordt verplicht om de werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Bij de aanvraag van de NOW 2.0 leg je hier als werkgever een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de NOW 2.0, of twijfel je over bepaalde zaken betreffende jouw onderneming? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen. Voor vragen betreffende NOW kun je contact opnemen met Joy Jongerius. Zij is tevens bereikbaar op 06-15653122. Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen n.a.v. dit bericht? Neem contact met ons op!