NOW2.0

Ondertussen is het eerste gedeelte van de NOW-regeling afgelopen en kun je ook NOW 2.0 aanvragen. In dit bericht willen we belangrijke informatie delen omtrent het tweede gedeelte van de regeling. We gaan hier in op:

Opening loket

Het loket voor de aanvraag van NOW 2.0 is geopend. Je hebt tot en met 31 augustus 2020 de tijd om de NOW 2.0 aan te vragen. De NOW 2.0 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor vier maanden, namelijk v.a. 1 juni tot en met 30 september 2020. Wanneer het UWV de aanvraag positief beoordeelt, keren zij een voorschot van 80% uit in maximaal twee termijnen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en vindt een eventuele correctie plaats in de hoogte van de tegemoetkoming.

1e of 2e keer NOW aanvragen

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Doe je vanaf 6 juli voor het eerst een NOW-aanvraag? Dan kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Voor NOW 2.0 geef je de verwachte omzetdaling op in een aangesloten periode van 4 maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzet van 2019 geldt als referentieperiode. Die jaaromzet deel je door 3 en vergelijk je met de door jou verwachte omzet.

Let op! Ontvangt jouw onderneming tegemoetkoming in de vaste lasten via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)? Dan moet je die subsidie als omzet mee tellen bij de NOW-aanvraag.

Bedraagt het voorschot €100.000 of meer?

Dan moet je bij de vaststelling van de subsidie met een accountantsverklaring aantonen hoe groot jouw omzetdaling in de betreffende periode is geweest. Uiteraard kunnen onze accountants dit voor je verzorgen.

Let op! Een accountantsverklaring  is óók verplicht als bij de vaststelling de subsidie hoger is dan €125.000

Bedraagt het voorschot minder dan €100.000, maar méér dan €20.000?

Dan heb je  bij de vaststelling van de subsidie een derdenverklaring nodig bij het aanvragen van de definitieve vaststelling. Ook dit kunnen wij voor je verzorgen.

Let op! Een derdenverklaring is óók verplicht als bij de vaststelling de subsidie hoger is dan €25.000, maar lager dan €125.000. In de derdenverklaring bevestigt de derde de omzetdaling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

Bedraagt de vastgestelde subsidie minder dan €25.000?

Dan hoeft er geen verklaring overgelegd te worden. Dit betekent echter niet dat er geen controle plaatsvindt door het Ministerie.

Goed om te weten

Vanaf eind juni maakt het UWV naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar gemaakt. De reden dat deze gegevens openbaar worden gemaakt, is vanwege de transparantie over de besteding van overheidsgeld.

Aanvraag laten verzorgen door Peopleprofs

Wanneer wij de NOW 1.0 voor je hebben aangevraagd, zullen wij je actief benaderen over de NOW 2.0 regeling. Je ontvangt per e-mail meer informatie over het aanvraagproces en een tool waarmee de omzetdaling voor de periode bepaald kan worden. Heb je tijdens het invullen vragen over de inschatting van de omzetdaling? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen de ZMGroep.

De kosten voor het aanvragen van de NOW 2.0 bedragen €200,- exclusief BTW. Dit is excl. een accountantsverklaring en/of derdenverklaring.

Doe je vanaf 6 juli voor het eerst een aanvraag voor de NOW-regeling? Neem dan contact op met Joy Jongerius. Zij is tevens bereikbaar op 06-15653122. Voor meer informatie over onder andere de voorwaarden en verplichtingen betreffende de NOW 2.0 verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.  Op die website kun je de uitwerking van de regeling lezen.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de NOW 2.0, of twijfel je over bepaalde zaken betreffende jouw onderneming? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!

Anderen bekeken ook

UPDATE: Definitieve berekening NOW-1

30 november 2020

Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-1. geven.  In alle berichten die we de afgelopen maanden hebben geplaatst, hebben we geprobeerd een verhaal in heldere taal weer te geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-1 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

  • Verklaring inzake NOW – 1
  • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
  • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
  • Aangevraagd bedrag > €125.000
  • Wat kun je van ons verwachten?

Extra informatie NOW 3.0

6 oktober 2020

Vorige week is er nieuwe informatie over de NOW regeling gepubliceerd. Doormiddel van dit bericht willen wij jou graag informeren over wat dit voor jou en jouw onderneming betekent en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen. We staan stil bij :

  • de definitieve berekening van de NOW 1.0 die vanaf 7 oktober aangevraagd kan worden
  • de NOW 3.0. regeling per 1 oktober 2020. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Uitnodiging: Aanvraag TVL

20 augustus 2020

Omdat we je heel graag willen helpen met de aanvraag, organiseren wij op woensdag 2 september van 09.00-12.00 uur, een TVL-inloopochtend. Tijdens deze ochtend zullen onze collega’s Jan-Willem Smit en Inge Pelt samen met jou de TVL-aanvraag in orde maken  Omdat de TVL-aanvraag invloed kan hebben op de (eventuele) NOW 2.0 aanvraag, zal ook collega Joy Jongerius van Peopleprofs die ochtend aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Deze ochtend is geheel gratis, want wij willen er graag voor jou zijn!