Extra informatie NOW 3.0

Vorige week is er nieuwe informatie over de NOW regeling gepubliceerd. Doormiddel van dit bericht willen wij jou graag informeren over wat dit voor jou en jouw onderneming betekent en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen. We staan stil bij :

Definitieve berekening eerste aanvraagperiode NOW

De tegemoetkoming NOW die je wellicht hebt ontvangen, is een voorschot welke is berekend met een geschat omzetverlies. Het werkelijk percentage omzetverlies kan anders zijn en moet daarom nu berekend worden, zodat het UWV de definitieve berekening kan gaan maken.

Let op! Als werkgever ben je verplicht om de definitieve berekening aan te vragen, anders vervalt het recht op de tegemoetkoming en dien je het volledige voorschot terug te betalen! Het is daarom belangrijk dat je de definitieve berekening bij het UWV aanvraagt!

Vanaf 7 oktober 2020 kan je de definitieve berekening aanvragen bij het UWV. Hoeveel tijd je hebt om een aanvraag te doen, hangt af van welke verklaring je met de aanvraag moet meesturen. Hieronder lichten we dit graag toe, zodat je precies weet hoe snel je de aanvraag moet doen en wanneer je welke verklaring mee moet sturen.

 • Als je geen verklaring hoeft mee te sturen, moet je binnen 24 weken een aanvraag doen (voor 24 maart 2021).
 • Als je een derdenverklaring moet meesturen, moet je binnen 24 weken een aanvraag doen (voor 24 maart 2021);
 • Als je een accountantsverklaring moet meesturen, moet je binnen 38 weken een aanvraag doen (voor 30 juni 2021).

Wanneer moet je welke verklaring meesturen?

De hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming bepaalt of en welke verklaring meegestuurd moet worden bij de definitieve berekening.

 • Een accountantsverklaring is verplicht bij:
  • bij een voorschot van €100.000 of meer;
  • bij een definitieve tegemoetkoming van €125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot)
  • bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt)
 • Een derdenverklaring is verplicht bij:
  • bij een voorschot tussen €20.000 en €100.000;
  • bij een definitieve tegemoetkoming tussen €25.000 en €125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
 • Geen verklaring:
  • Is het voorschot minder dan €20.000, of is de definitieve tegemoetkoming minder dan €25.000? Dan heb je geen verklaring nodig.

Tip: Met de rekenhulp simulatie NOW kan je uitrekenen hoe hoog de definitieve tegemoetkoming ongeveer wordt. Zo kun je zien of je een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig hebt voor de aanvraag definitieve berekening NOW. Als je al een accountantsverklaring hebt, is een derdenverklaring niet nodig.

Welke gegevens heb je nodig voor de definitieve berekening NOW? 

 • Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, KVK-nummer, gegevens contactpersoon;
 • Het loonheffingennummer;
 • Het werkelijke percentage omzetverlies in de periode die is opgegeven bij de NOW-aanvraag;
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling;
 • Een kopie van bankafschrift (scan of schermafbeelding);
 • De brief met de beslissing over de NOW-aanvraag.

LET OP! Indien Peopleprofs de NOW 1.0 voor jou heeft ingediend, zullen zij eind oktober contact met je opnemen om de definitieve berekening te bespreken.

de NOW 3.0

Vanaf maart t/m september 2020 zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0 tot 1 juli 2021. Dit betekent dat je de komende 9 maanden, onder bepaalde voorwaarden, weer aanspraak kan maken op een tegemoetkoming voor jouw loonkosten. De systematiek van NOW 3.0 is grotendeels gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0. De belangrijke voorwaarden van de NOW 3.0 regeling zijn:

 • De NOW 3.0 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Voor elk tijdvak kun je besluiten om wel of geen aanvraag te doen.
 • Ook als je geen aanspraak hebt gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan je wel gebruik maken van de NOW 3.0.
 • De minimale omzetdaling blijft in het eerste tijdvak minimaal 20%, vanaf het tweede tijdvak dient deze minimaal 30% te zijn.
 • De NOW 3.0 regeling kent over 9 maanden een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.
 • Bedrijven krijgen de ruimte om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van de subsidie bij de uiteindelijke vaststelling.
 • De korting die in de NOW-regeling 2.0 wordt toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten om bedrijven meer ruimte te geven voor herstructurering.
 • De forfaitaire opslag van 40% voor werkgeverslasten, het subsidievoorschot van 80%, het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en de inspanningsverplichting gericht op scholing blijven hetzelfde.
 • Voor het bepalen van de verwachte omzetdaling blijft de referentieperiode het boekjaar 2019.
 • Voor de loonsom gaat het UWV, in beginsel, uit van het SV-loon over de maand juni 2020. Mocht je polisadministratie voor de maand juni 2020 niet gevuld zijn, dan wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.
 • Er geldt een nieuwe inspanningsverplichting die gericht is om als werkgever mee te werken aan begeleiding naar nieuw werk van de werknemer.

De NOW 3.1 kan vanaf 16 november tot en met 12 december 2020 worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021. Na het toekennen van de subsidie, betaalt het UWV een voorschot van 80% in drie termijnen.

Let op! Begin november zal Peopleprofs de klanten, waarvoor zij de NOW 1.0 en/of 2.0 hebben aangevraagd, benaderen om de NOW 3.1 te bespreken. Mocht je deze niet hebben aangevraagd, maar wil je er nu wel gebruik van maken, neem dan contact met Joy Jongerius. Uiteraard staat zij ook voor je klaar wanneer je andere vragen hebt met betrekking tot de onderwerpen in dit bericht. 

Graag lichten we de NOW 3.0 hieronder nog toe met een voorbeeld.

Wat betekent de aanvraag van de NOW 3.0. voor jou als ondernemer en hoe werkt dit precies?

We lichten dit graag toe met een fictief voorbeeld, zodat jij een duidelijk beeld hebt van hoe dit in gang gezet wordt:

Zoë heeft een koekjesfabriek die al menig jaar zeer succesvol is. Zoals veel ondernemingen is er bij de koekjesfabriek ook sprake van een omzetverlies t.o.v. het boekjaar 2019. Gelukkig heeft zij aanspraak kunnen doen op de NOW 1.0 en NOW 2.0 regeling, waardoor een deel van haar loonkosten werden gecompenseerd. Zij is dan ook blij dat de NOW regeling met 9 maanden is verlengd. Zoë moet zich nog wel even inlezen in de NOW 3.0, want zij heeft begrepen dat er drie tijdvakken gelden en er o.a. een afbouw in de tegemoetkoming zit.

Zoë wil de NOW 3.1 aanvragen

Zoë verwacht voor de rest van het jaar (2020) wel een minimale omzetdaling van 50%, echter vindt zij het lastig te voorspellen hoe het in 2021 gaat. Handig dat de verwachte omzetdaling per tijdvak anders mag zijn en Zoë op 16 november alleen de verwachte omzetdaling voor NOW 3.1 hoeft in te schatten. Na wat rekenen verwacht Zoë voor de NOW 3.1 een omzetdaling van 50%. De voorlopige subsidie voor NOW 3.1 wordt dan als volgt berekend:

0,5*loonsom juni 2020*3 (maanden)* 1,4 (forfaitaire opslag) *0,8= bedrag subsidie Het UWV betaalt 80% van deze subsidie uit in drie termijnen.

Aanvraag NOW 3.2

Ondertussen is het begin februari 2021 en gaat het aanvraagloket voor de NOW 3.2 bijna open. Het is dus weer tijd om in te schatten of Zoë in aanmerking komt voor de NOW regeling. Het gaat ondertussen een stuk beter met de koekjesfabriek. Zoë levert nu meer aan particulieren en supermarkten. Zoë maakt een inschatting van de omzetdaling en komt uit op een omzetdaling van 19%. Echter geldt voor de NOW 3.2 dat je een minimale omzetdaling van 30% moet hebben. Dit betekent dat Zoë niet in aanmerking komt voor de NOW 3.2.

Kan Zoë de NOW 3.3 ook aanvragen?

De eerste periode van het jaar 2021 gaat snel en het is al snel begin mei 2021. Zoë gaat weer aan de slag om te kijken of zij wel in aanmerking komt voor de NOW 3.3. Het is weer rustiger geworden en de verkoop is flink gedaald. Hierdoor is de verwachte omzetdaling voor deze periode 30%. Dit betekent dat Zoë de NOW 3.3 gaat aanvragen. De voorlopige subsidie voor NOW 3.3 wordt dan als volgt berekend:

0,3 * loonsom juni 2020 * 3 (maanden) * 1,4 (forfaitaire opslag) * 0,6 = bedrag subsidie.
Het UWV betaalt 80% van deze subsidie uit in drie termijnen.

Heb je n.a.v. dit bericht vragen? Neem contact op met Joy

  Anderen bekeken ook

  UPDATE: Definitieve berekening NOW-1

  30 november 2020

  Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-1. geven.  In alle berichten die we de afgelopen maanden hebben geplaatst, hebben we geprobeerd een verhaal in heldere taal weer te geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-1 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

  Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

  • Verklaring inzake NOW – 1
  • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
  • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
  • Aangevraagd bedrag > €125.000
  • Wat kun je van ons verwachten?

  (Belasting)plannen vanuit de Prinsjesdagnota

  5 oktober 2020

  Lange tijd is niet met zoveel belangstelling uitgekeken naar de, op Prinsjesdag  gepresenteerde, (belasting)- plannen als in dit jaar. De economische groei zal in de huidige coronacrisis extra stimulans nodig hebben en in dit begrotingsjaar vinden verkiezingen plaats. Dit laatste heeft meestal tot gevolg dat het kabinet gul is met “cadeautjes” in de vorm van lastenverlichtingen.

  Hoe de aangekondigde plannen uitpakken voor jou is uiteraard geheel afhankelijk van jouw situatie. In dit bericht lichten we de gevolgen van de belastingplannen voor vier cliënten van ons uit.

  Uitnodiging: Aanvraag TVL

  20 augustus 2020

  Omdat we je heel graag willen helpen met de aanvraag, organiseren wij op woensdag 2 september van 09.00-12.00 uur, een TVL-inloopochtend. Tijdens deze ochtend zullen onze collega’s Jan-Willem Smit en Inge Pelt samen met jou de TVL-aanvraag in orde maken  Omdat de TVL-aanvraag invloed kan hebben op de (eventuele) NOW 2.0 aanvraag, zal ook collega Joy Jongerius van Peopleprofs die ochtend aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Deze ochtend is geheel gratis, want wij willen er graag voor jou zijn!