Nieuws

Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend

6 oktober 2016 • Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet. Dat is het geval wanneer hij ten minste 1.225 uren en meer dan 50% van zijn tijd aan zijn onderneming besteedt. De tijd die een ondernemer

Onderneming naast dienstbetrekking

6 oktober 2016 • Inkomstenbelasting

Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het urencriterium. Daarmee heeft hij recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
Een werknemer met een fulltime dienstverband kreeg in de

Omvang privégebruik auto

6 oktober 2016 • Loonbelasting

De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van de cataloguswaarde van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer voor het privégebruik betaalt. Er hoeft geen

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

29 september 2016 • Ondernemingswinst

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer het voornemen moet hebben om tot herinvestering van de opbrengst

Vordering ouders op zoon onzakelijk

29 september 2016 • Inkomstenbelasting

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook wanneer op grond van de persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen een debiteurenrisico wordt geaccepteerd dat een onafhankelijke derde

Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

29 september 2016 • Inkomstenbelasting

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning. De rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot de kosten die rechtstreeks voortvloeien

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

22 september 2016 • Miljoenennota

Dividendbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Pensioenfondsen en andere vrijgestelde lichamen hebben die mogelijkheid niet, omdat zij geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Voor deze groep bestaat de

Tarieven en heffingskortingen

22 september 2016 • Miljoenennota

De heffingskortingen zijn een geliefd instrument om inkomenspolitiek te bedrijven. Volgend jaar worden ouderen tegemoet gekomen door een verhoging van de ouderenkorting voor lagere inkomens. Werkende mensen profiteren van een vertraagde afbouw van de

Einde aftrek scholingskosten

22 september 2016 • Miljoenennota

Al op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te willen treffen om de uitvoering van het belastingstelsel te vereenvoudigen. In dat kader vervalt de aftrek van uitgaven voor scholing in de inkomstenbelasting. In plaats daarvan

Einde aftrek onderhoudskosten monumenten

22 september 2016 • Miljoenennota

Al op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te willen treffen om de uitvoering van het belastingstelsel te vereenvoudigen. In dat kader vervalt de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden in de inkomstenbelasting. In plaats