Nieuws

Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

22 november 2016 • Loonbelasting

De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd. Opdrachtgevers huren geen of veel minder zzp’ers in en zzp’ers worden geconfronteerd met minder opdrachten en teruglopende inkomsten. Om de bestaande onzekerheid weg te nemen

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

18 november 2016 • Miljoenennota

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het Belastingplan 2017 zelf gaat het om de Wet Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Wet uitfasering pensioen in

Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer

17 november 2016 • Vennootschapsbelasting

Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen beheer aan te passen. Er is dus extra tijd om de nodige besluiten in de aandeelhoudersvergadering te nemen en uit te voeren. De verruiming van de

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

17 november 2016 • Miljoenennota

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning uitgebreid aan de orde geweest. Dat is opmerkelijk, want de verhoogde vrijstelling en het

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

17 november 2016 • Inkomstenbelasting

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet meer bedragen dan € 500. Scholingsuitgaven zijn niet aftrekbaar voor zover het totale bedrag uitkomt boven € 15.000. Iemand die jonger is dan 30

Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen

17 november 2016 • Omzetbelasting

Volgens de Hoge Raad vallen zonnebrandmiddelen en tandpasta onder het lage tarief van de omzetbelasting. Zowel zonnebrandmiddelen als tandpasta kunnen worden aangemerkt als geneesmiddel.
In de Wet op de omzetbelasting staat dat de levering van

Payrolbedrijf is uitzendbureau

10 november 2016 • Sociale verzekeringen

Het Burgerlijk Wetboek merkt als uitzendovereenkomst aan de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten. Onder verwijzing naar deze

AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

10 november 2016 • Sociale verzekeringen

De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is met ingang van het jaar 2022 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De basis voor een verhoging van de AOW-leeftijd is de door het CBS berekende gemiddelde resterende

Einde aan aftrek huurkosten werkkamer ondernemer

10 november 2016 • Ondernemingswinst

Zoals eerder al aangekondigd heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend om de aftrek van een deel van de huur van de woning door een ondernemer te voorkomen. Het voorstel is een reactie op een arrest van de Hoge Raad. In dit

Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting

10 november 2016 • Europese regelgeving

De Europese Commissie wil de wijze waarop in Europa belastingen op vennootschappen worden geheven ingrijpend hervormen. Dat moet gebeuren door een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting ofwel een Common