Nieuws

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing

21 april 2016 • Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen dat wordt geschonken of dat vererft. De faciliteit geldt ook voor aanmerkelijkbelangaandelen in een BV, mits de BV een onderneming drijft. Bij de bepaling

Recht op WW voor echtgenote ondernemer

21 april 2016 • Sociale verzekeringen

In een procedure over het recht op een WW-uitkering heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de echtgenote van een ondernemer bij hem in dienstbetrekking werkte.
De vrouw was in de loop van het jaar 2000 in dienst getreden. In 2007 trouwde

Kamervragen criteria dienstbetrekking

21 april 2016 • Arbeidsrecht

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie spelen drie criteria een rol: het bestaan van een gezagsverhouding, de verplichting om arbeid persoonlijk te verrichten en de betaling van loon. Is aan deze criteria voldaan, dan is een arbeidsrelatie een

Niet voldaan aan aanzegverplichting

21 april 2016 • Arbeidsrecht

Een werkgever is verplicht om een werknemer niet later dan een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten. Wanneer de werkgever deze

Boete inkeerregeling gaat omhoog per 1 juli 2016

14 april 2016 • Inkomstenbelasting

De Belastingdienst kan het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting bestraffen met het opleggen van een boete. Wanneer iemand opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan, is dat een vergrijp dat kan worden bestraft met een boete. De boete