Reiskostenvergoeding, hoe moet je hier mee omgaan? Mag je deze onbelast blijven betalen?

Doordat er nu veel mensen thuiswerken tijdens de coronacrisis, hebben zij dus ook geen woon-werkverkeer. Wat betekent dit? Mag je dit dan nog onbelast blijven betalen?

Vóór de coronacrisis mocht de werkgever 6 weken aaneengesloten deze reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen. De reden voor de afwezigheid was niet relevant. Deze regel geldt tijdens vakantie, ziekte, verlof of, zoals nu, thuiswerken in verband met de coronacrisis. Na verloop van tijd vervalt de mogelijkheid de vergoeding onbelast door te betalen. Doet een werkgever dat dan toch dan vormt het loon of gaat het ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR).

Hoe gaat dat nu? Moet de reiskostenvergoeding worden stopgezet?

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een beleidsbesluit goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding niet hoeft te worden stopgezet en dus gewoon gebaseerd mag blijven op het eerder gebruikelijke reispatroon. De Belastingdienst zal dit tijdens de coronacrisis niet zien als een onterecht betaalde vergoeding en het zal niet als verkapt loon aangemerkt worden door de fiscus.

 

Mag je de reiskostenvergoeding ook stopzetten?

Je mag de reiskostenvergoeding van een werknemer – bedoeld voor het vergoeden van woon- werkverkeer – stopzetten op het moment dat die kosten niet meer worden gemaakt. En dat geldt nu voor veel mensen die vanuit huis moeten werken. Er zijn wel uitzonderingen: Soms zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in de individuele arbeidsovereenkomst specifieke afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding. Zo is in sommige cao’s vastgelegd dat een werknemer die thuis werkt of ziek is toch voor een bepaalde periode de reiskosten doorbetaald moet krijgen. In zo’n geval geldt dat de vergoeding pas mag worden stopgezet na die afgesproken periode.

Zien als tegemoetkoming

Sommige werkgevers kiezen er vrijwillig voor om de werkgerelateerde reiskosten door te betalen, ook nu het personeel die kosten niet maakt. Dat doen ze om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de andere kosten die werknemers maken nu ze thuis zitten. Denk bijvoorbeeld aan het stroomgebruik om de laptop op te laden en de kosten voor koffie en internet.

Anderen bekeken ook

Loket NOW 2.0 is open

30 juni 2020

Het loket voor NOW 2.0 is vanaf 6 juli 2020 open gegaan. Je hebt tot en met 31 augustus 2020 de tijd om de NOW 2.0 aan te vragen. De NOW 2.0 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor vier maanden, namelijk v.a. 1 juni tot en met 30 september 2020. Wanneer het UWV de aanvraag positief beoordeelt, keren zij een voorschot van 80% uit in maximaal twee termijnen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en vindt een eventuele correctie plaats in de hoogte van de tegemoetkoming.

Benieuwd wat je precies moet doen en hoe dit werkt? Lees dan snel verder.

Aanvullende informatie Noodpakket 2.0

4 juni 2020

Eerder kon je in ons nieuwsbericht alle informatie lezen over het Noodpakket 2.0. Mocht je deze gemist hebben, of wil je alle informatie nog even rustig teruglezen? Ga dan naar het nieuwsbericht over het Noodpakket 2.0

In dit nieuwsbericht willen we je graag nieuwe informatie over het Noodpakket 2.0 geven. Donderdag 28 mei is namelijk bekend geworden dat het kabinet het Noodpakket aanpast om tegemoet te komen aan alle kritiek op de eerste versie van het Noodpakket 2.0. We zullen daarom verdere aanvulling geven op de volgende onderwerpen:

  • Verlenging Noodpakket
  • Verhoging Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
  • Extra bepaling in de regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Noodpakket 2.0

25 mei 2020

Afgelopen woensdag is het Noodpakket 2.0 aangekondigd met daarin diverse nieuwe of verlengde maatregelen om ondernemers te steunen. In combinatie met het langzaam weer verruimen van de mogelijkheden om te ondernemen, moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat ondernemers deze zware tijd doorkomen.

In dit nieuwsbericht willen we verder ingaan op wat die maatregelen voor jou kunnen betekenen.