Subsidie voor leerling praktijkleren

Heb jij dit jaar een leerling in dienst gehad of heb je nu nog iemand in dienst? Weet dan dat je voor deze leerling subsidie kan ontvangen! Wij helpen je graag om dit voor jou in orde te maken, zodat je deze subsidie ook daadwerkelijk ontvangt. 

Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de onderwijscategorie. De regeling werkt dus niet volgens het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Het maximumbedrag is €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Let op! De subsidieregeling praktijkleren kan achteraf worden aangevraagd (na afloop van het studiejaar, 31 juli of 31 augustus 2020, of na afloop van de begeleiding).

Wil je dat wij de subsidieaanvraag voor jou realiseren? 
Natuurlijk willen we jou hierbij helpen! Omdat de subsidie achteraf nog kan worden aangevraagd, kunnen wij, ook wanneer een leerling al klaar is, dit nog voor jou in orde maken. De subsidie voor het studiejaar 2019-2020 kan vanaf 1 juli 2020 worden aangevraagd. De aanvraag voor de subsidieregeling moet digitaal via eLoket worden ingediend. Voor deze aanvraag is dan ook een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Wij beschikken over deze faciliteiten, zodat wij een aanvraag volledig voor jou kunnen regelen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Wij kunnen deze aanvraag volledig voor jou verzorgen en vernemen graag of er een werknemer is die hiervoor in aanmerking komt (schooljaar 2019 – 2020). Voor de aanvraag hebben wij de praktijkovereenkomst (POK) nodig.

 • Aanvraagperiode
  Wil je jouw voordeel niet laten lopen? Wij kunnen de subsidieaanvraag tot en met 16 september 2020, 17.00 uur indienen.
 • Besluit en uitbetaling
  De minister beslist binnen dertien weken na 16 september 2020 over de, voor het daaraan voorafgaande studiejaar, ontvangen aanvragen. Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing ontvang je het bedrag op jouw bankrekening.

Voorschot subsidie aanvragen

De opening voor de subsidieronde is 1 maand opgeschoven van 2 juni naar 1 juli 2020. Echter opent begin juni het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie.

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot en met 31 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de bbl-student al heeft plaatsgevonden, is er minder risico op terugvordering.

Let op! Wij kunnen ook deze voorschotaanvraag volledig voor jou verzorgen en vernemen graag of er een werknemer is die hiervoor in aanmerking komt (schooljaar 2019 – 2020). Voor de aanvraag hebben wij de praktijkovereenkomst (POK) nodig.

Tevens een definitieve aanvraag indienen
Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer je geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Zodra er meer details over het aanvragen van een voorschot bekend zijn, zullen we je uiteraard informeren.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de subsidie praktijkleren? Of wil je dat wij de aanvraag voor jou regelen? Neem dan contact op met Joy Jongerius. Zij is tevens bereikbaar op 06-15653122. Wij staan voor je klaar!

Anderen bekeken ook

UPDATE: Definitieve berekening NOW-1

30 november 2020

Met dit bericht willen we je een update over de verplichte verklaringen voor de afrekening van de NOW-1. geven.  In alle berichten die we de afgelopen maanden hebben geplaatst, hebben we geprobeerd een verhaal in heldere taal weer te geven. Omtrent de regelgeving rond de verklaringen voor de NOW-1 is dit niet eenvoudig. De regelgeving is complex. Van ons als accountant wordt eens te meer gevraagd of we “de hoeder van het maatschappelijk verkeer” willen zijn.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht toch een helder inzicht te geven in werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd voor de verklaring en geven we je uiteraard met alle plezier nadere toelichting. De onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Verklaring inzake NOW – 1
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag < €25.000
 • Aangevraagd ondersteuningsbedrag €25.000 tot €125.000
 • Aangevraagd bedrag > €125.000
 • Wat kun je van ons verwachten?

Extra informatie NOW 3.0

6 oktober 2020

Vorige week is er nieuwe informatie over de NOW regeling gepubliceerd. Doormiddel van dit bericht willen wij jou graag informeren over wat dit voor jou en jouw onderneming betekent en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen. We staan stil bij :

 • de definitieve berekening van de NOW 1.0 die vanaf 7 oktober aangevraagd kan worden
 • de NOW 3.0. regeling per 1 oktober 2020. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als ondernemer?

NOW 2.0 – Inspanningsverplichting

17 augustus 2020

Graag willen we je informeren over de inspanningsverplichting van de NOW 2.0 regeling.

Bij de aanvraag van de NOW 2.0 (deze kun je nog tot 31 augustus aanvragen!) heb je getekend voor de verplichting om je als werkgever in te spannen om je medewerkers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Deze inspanningsverplichting richt zich op het voorkomen van werkloosheid. De veranderingen in de samenleving en de economie vragen om een andere manier van werken of zelfs ander werk. Het is belangrijk om medewerkers hierop voor te bereiden. Maar wat houdt deze inspanningsverplichting nou in?