Vakantiedagen en verlof - Kun je deze als werkgever nu strategisch inzetten?

Vakantie tijdens de coronacrisis

Veel werkgevers, maar ook werknemers zijn op zoek naar mogelijkheden om de vakantiedagen en het verlof strategisch in te zetten. Werkgevers die op dit moment weinig of onvoldoende werk hebben voor hun personeel, vinden het prettig als werknemers nu vakantiedagen opnemen. Echter willen veel werknemers op hun beurt nu geen vakantie-uren opmaken, omdat ze toch al thuis zitten en niet op vakantie kunnen. Wat zegt de wet hierover? En wat is er geregeld rondom verlof?

Juist tijdens deze crisis is het belangrijk dat zowel werkgever als werknemer elkaar, waar mogelijk, proberen te helpen. Het gezond houden van de organisatie en haar medewerkers is belangrijk. Als er geen werkgever meer is, is er immers ook geen werk meer voor de werknemers. Maar met overspannen of ontevreden medewerkers is de organisatie ook niet geholpen.

Vakantiedagen opnemen

Als werkgever mag je een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.

ADV-uren opnemen

Op basis van rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Als schriftelijk is afgesproken dat je als werkgever kan bepalen wanneer een werknemer ADV-uren moet opnemen, dan kan je als werkgever een werknemer wel verplicht ADV-uren laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is.

Intrekken vakantie door werknemer

Als vakantiedagen zijn vastgesteld, moet een werknemer deze in principe opnemen. Wanneer een werknemer zijn vakantie wil intrekken, dan moet een werkgever zwaarwegende omstandigheden hebben om niet mee te werken aan intrekking.

Wanneer een werkgever behoefte heeft aan inzet van de werknemer, is er niet snel sprake van een goede reden om te weigeren. Als het werk er niet meer is, bijvoorbeeld door een bedrijfssluiting, kan dit anders liggen. De werkgever kan zich op het standpunt stellen in deze coronacrisis niet mee te kunnen werken aan de intrekking, omdat de bedrijfseconomische gevolgen groot zijn en het nu niet redelijk is om de verlofaanspraken te vergroten.

Bovendien hebben vakantiedagen een zogenaamde “recuperatiefunctie”, oftewel de benodigde rust voor een werknemer, die van groot belang is voor het arbeidsproces. De recuperatiefunctie van de vakantiedagen kan ook bereikt worden door een alternatieve vakantie in het eigen land. Het is de vraag of een werknemer de vakantie mag intrekken, omdat een gewenste reis nu niet mogelijk is. Er zijn in het kader van de coronacrisis nog geen rechterlijke uitspraken over dit onderwerp bekend.

Tip: Ga in overleg met de werknemers die verlofdagen willen intrekken. Bekijk het verzoek vanuit elkaars perspectief en probeer tot een redelijke oplossing te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Per 1 juli 2020 vervallen de wettelijke vakantiedagen die in 2019 zijn opgebouwd

De wettelijke vakantiedagen (dat is 4 maal de arbeidsduur per week) die in 2019 zijn opgebouwd, vervallen op 1 juli 2020 (tenzij schriftelijk anders is afgesproken). Deze dagen vervallen echter alleen als je de werknemer tijdig op die vervaldatum attendeert en hem aanspoort en in de gelegenheid stelt om vóór de vervaldatum zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Let op! Zorg er dus voor dat je jouw werknemers tijdig attendeert op de vervaldatum van de wettelijke vakantiedagen.

Als de werknemer aangeeft dat hij geen wettelijke vakantiedagen op wil nemen tijdens de coronacrisis, komt dat voor rekening van de werknemer. Dat betekent dat zijn wettelijke dagen op de vervaldatum komen te vervallen.

Zoals je misschien wel merkt, is er nog veel ‘grijs gebied’ rondom de vakantiedagen en de coronacrisis. Twijfel je over wat jij als werkgever het beste kunt doen? Overleg dan met onze HR-adviseurs. Je kunt hen hier een e-mail sturen.