Voortzetting van steunmaatregelen

Beste relatie,

De afgelopen perioden hebben wij je met regelmaat geïnformeerd over de overheidsmaatregelen voor ondernemers inzake de Corona – crisis. Maatregelen die met grote snelheid door de overheid werden genomen en uitgevoerd. Dit met alle onzekerheden en onmogelijkheden van dien, veranderingen buitelden over elkaar heen.

Uiteindelijk is er een pakket maatregelen ontstaan dat door de belastingdienst flexibel en generiek is toegepast. Gedurende de crisis is er steeds meer duidelijkheid en lijn in de genomen maatregelen gekomen. Al zullen er altijd situaties blijven waarbij het voor de ondernemer ongelukkig uitkomt.

De eerste afrekeningen zijn ook gemaakt. Hierin is te zien dat de overheid weliswaar vrijgevig is geweest, zij wil zeker helder hebben dat er geen misbruik van de maatregelen wordt gemaakt. Dit leidt tot zeer uitgebreide protocollen van werkzaamheden die wij als accountant moeten doen om tot een verklaring voor de afrekening te komen.

In deze nieuwsbrief informeren we je met name over de voortzetting van steunmaatregelen en de afwikkeling van deze maatregelen.

De onderwerpen die we in de nieuwsbrief behandelen, zijn:

  • Terugbetaling uitgestelde belasting (en andere regelingen);
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten 3;
  • Urencriterium;
  • DGA – loon.