Overige gegevens in de jaarrekening - wat staat hier dan in? 

Overige gegevens in de jaarrekening - wat staat hier dan in? 

Zoë heeft een vervelende kwestie binnen haar onderneming, Zij wordt door een grote winkelketen aangeklaagd omdat een grote lading koekjes door de voedsel en warenautoriteit zijn teruggeroepen. Zoë bestrijdt dit en er is een rechtszaak gaande. Er dreigt een claim, maar het is nog lang niet vastgesteld dat deze er ook komt. Ze is blij dat deze schadepost nog niet opgenomen hoeft te worden in de jaarrekening. Tot haar verbazing komt de claim echter wel terug onder het hoofdstuk “Overige gegevens” van de jaarrekening. Zij vraagt ons, haar accountant, waarom dit is.

Waarom is dit? En wat valt er nog meer onder dit kopje? 

In de jaarrekening worden heel veel cijfers opgenomen, maar ook worden er tekstuele toelichtingen opgenomen over zaken die belangrijk kunnen zijn voor de lezer van de jaarrekening. Ze geven een beter beeld op de cijfers zoals deze in de jaarrekening staan opgenomen.

NIET UIT BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Zo heb je de “Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen”, waar ruimte is voor toelichtingen op bijvoorbeeld huurovereenkomsten, de Fiscale Eenheid, afnameverplichtingen  en operational-leaseverplichtingen. Dit zijn onderwerpen waarvan de tekstuele toelichting niet direct bij de cijfers in de balans of de winst- en verliesrekening kunnen worden geplaatst. Ze zijn wel essentieel voor het grotere plaatje van de jaarrekening. Deze informatie kun je dan vinden na de toelichting op de balansposten, maar voor de toelichting op de posten uit de winst- en verliesrekening.

AFNAMEVERPLICHTING

Zo heeft Zoë, naast de claim meerdere, niet uit de balans blijkende, rechten en verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is de afnameverplichting. Ze heeft met een leveranciers een contract gesloten om drie jaar lang een bepaalde hoeveelheid grondstof af te nemen bij die leverancier.

Van dit contract is nu één jaar voorbij, en dus zijn er nog twee jaren waarvoor ze een afnameplicht heeft. Echter het gebruik van de grondstof is de laatste maanden sterk afgenomen binnen haar onderneming. Sterker nog, het product wordt zo weinig verkocht dat ze met de huidige voorraad waarschijnlijk nog wel een jaar vooruit kan.
Die afnameverplichting is dan informatie die voor de lezer van de jaarrekening een ander licht kan werpen op de cijfers. Ze moet immers komende twee jaar nog betalingen gaan doen voor producten, waarvan je niet zeker weet of je ze nog zult kunnen verkopen, en dus zeer waarschijnlijk een verlies zullen opleveren.

Zo moet de dreigende claim hier ook worden vermeld. Omdat het van wezenlijk belang kan zijn voor de gebruiker van de jaarrekening is het verplicht melding te maken van dergelijke posten.

Ook is dit de plek om de resultaatverdeling of gebeurtenissen na balansdatum toe te lichten. Bij deze laatste moet je denken aan een ingrijpende gebeurtenis die sterk van invloed is op de continuïteit van de onderneming, maar die plaats heeft gevonden na de balansdatum, maar voor de datum dat de jaarrekening is opgesteld. Wanneer op 10 januari in het bedrijfspand van Zoë een brand met aanzienlijke schade is geweest, wordt dit bij dit onderdeel van de jaarrekening vermeld.

Wat kun je hiermee?

De  niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen geven de gelegenheid om jaarlijks stil te staan bij zaken die belangrijk kunnen zijn voor de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Mijn huurcontract loopt af, moet ik dit nog wel voor 5 jaar verlengen of gaat me dit in mijn groei belemmeren?
  • Ik sta persoonlijk borg voor een financiering. Is dit nog wel noodzakelijk nu ik al zoveel heb afgelost.

Bij het opstellen en bespreken van de jaarrekening zullen deze items altijd bekeken worden en waar mogelijk adviseren wij je over betere invulling van dergelijke rechten en verplichtingen.

Heb je vragen n.a.v. dit onderwerp, neem dan contact met ons op!