Personeelshandboek

Personeelshandboek

Ook binnen jouw organisatie is duidelijkheid en structuur heel belangrijk. Veel werknemers vinden het prettig als ze enige vrijheid krijgen, zodat ze zich in hun werk kunnen ‘bewegen’, echter moet er wel een juiste balans gecreëerd worden. En hoe doe je dit?

Wij adviseren je om altijd een transparant personeelshandboek voor je organisatie te gebruiken. Een handboek met de nodige ‘huisregels’ die voor alle medewerkers binnen de organisatie gelden. Hierdoor creëer je duidelijkheid en kun je discussies of conflictsituaties voorkomen. Dit is niet verplicht, maar creëert een hoop voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Maar wat zijn de voordelen dan van zo’n handboek? Wat heb ik er aan en wat hebben mijn medewerkers eraan?

Voordelen personeelshandboek

  • Houvast: Je werknemers weten precies wat hun rechten en plichten zijn en welke regels en afspraken er in het bedrijf gelden.
  • Duidelijkheid: Door alle bedrijfsvoorschriften systematisch in één document vast te leggen, geef je structuur aan jouw personeelsbeleid. Een helder personeelsbeleid is prettig voor je werknemers.
  • Transparantie: De afspraken in het handboek gelden voor iedereen, dat bevordert het gevoel van eerlijkheid en gelijke behandeling bij je werknemers.
  • Zekerheid: Een personeelshandboek biedt jou als werkgever bescherming. Je staat juridisch sterker als je zaken goed hebt vastgelegd en je werknemers ervoor getekend hebben.
  • Gemak: Wil je een bedrijfsregel aanpassen? Dat kun je heel gemakkelijk centraal regelen door een wijziging in het handboek. Je hoeft niet meer met iedere werknemer afzonderlijk te onderhandelen.

Natuurlijk is de inhoud van het handboek voor elk bedrijf anders, omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Een personeelshandboek is dan ook echt maatwerk. Hierin kun je onder andere gedrags-, huis-, veiligheidsregels en procedures beschrijven.

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij kunnen je helpen bij het opstellen van een personeelshandboek die volledig past bij jouw organisatie. Daarnaast helpen wij ook bij de implementatie van het handboek.

Maar hoe komt dit handboek dan tot stand?

Samen met jou gaan we kijken wat er allemaal in het handboek moet komen. We gaan met jou het gesprek aan en zullen diverse onderwerpen bespreken. Hoe wil jij bepaalde dingen regelen, zowel nu, als in de toekomst? Vervolgens gaan we deze informatie bundelen en vormen we het personeelshandboek. Samen realiseren we een handboek die jouw organisatie structuur en balans geeft!

Personeelshandboek invoeren

De wijze waarop een handboek kan worden ingevoerd, hangt mede af van de inhoud ervan. Bij het invoeren van het personeelshandboek moet er onder andere aandacht besteed worden aan een goede verspreiding van het handboek. Na het opleveren van het handboek adviseren we om de topics te presenteren aan de medewerkers. Iedere medewerker ontvangt het personeelshandboek en moet hiervoor een akkoordverklaring ondertekenen. Deze akkoordverklaring wordt vervolgens geborgd in het personeelsdossier, waardoor er nooit discussie kan ontstaan of de medewerker wel of niet op de hoogte was van het handboek. Daarnaast is het van belang dat er in de arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar het personeelshandboek, zodat nieuwe medewerkers ook akkoord gaan met het handboek.

Kortom, beschikt jouw organisatie nog niet over een personeelshandboek of wil je het huidige personeelshandboek wijzigen? Neem dan contact met ons op!

Wil jij eens nadenken over jouw personeelshandboek?