Ziekteverzuim en re-integratie

Ziekteverzuim en re-integratie

Wanneer een werknemer ziek wordt, dan is een (voor)spoedige terugkeer naar het werk in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. Hoe sneller iemand weer aan de slag kan, hoe groter de kans dat de werknemer de aansluiting met de arbeidsmarkt niet verliest. Als ondernemer is een succesvolle re-integratie, behalve vanwege de continuïteit in bedrijfsvoering, ook om financiële redenen daarom enorm belangrijk.

Maar wat komt er allemaal bij kijken? Waar dien je rekening mee te houden? En hoe zorg je er voor dat de re-integratie zo soepel mogelijk verloopt?

De re-integratie verloopt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet stelt verplichtingen aan zowel werkgever als werknemer. De werkgever en de zieke werknemer zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke re-integratie. Dit betekent dat vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt er een proces start dat erop gericht is de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te zetten.

Verplichtingen tijdens re-integratie

Als ondernemer ben je dus verplicht om tijdens ziekte van een medewerker aan de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. Je dient te zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak en het vormen van een re-integratiedossier. Het UWV zal toetsen of de werkgever en werknemer aan de re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Wanneer dit niet het geval is, kan het UWV jouw inspanningen in twijfel trekken en je nog langer dan twee jaar verantwoordelijk stellen voor de loondoorbetaling. En dat wil je natuurlijk voorkomen!

Wat kunnen wij voor je doen?

Het is daarom belangrijk dat je op tijd advies inwint, zodat je alle zaken goed op orde hebt en je de re-integratie zo soepel mogelijk kan laten verlopen. Wij kunnen jou daar bij helpen en daar een grote rol in spelen.

Samen met jou wordt er een juist re-integratietraject gevolgd en een goede dossieropbouw tot stand gebracht. Wij houden ons daarbij aan de bijbehorende verplichtingen, maar denken ook zeker in mogelijkheden, zodat we voor iedereen het beste resultaat kunnen realiseren.

Wil jij vrijblijvend advies inwinnen?