Hoe bepaal ik de prijs van mijn onderneming?

Hoe bepaal ik de prijs van mijn onderneming?

Mees is 41 jaar en heeft een redelijk succesvol marketingadviesbureau met 8 medewerkers en een mooie jaarwinst. Hij wil graag nog een volgende stap maken. Zelfstandige groei is een te lange weg vindt Mees dus hij gaat op zoek naar een onderneming van een gelijke omvang om zo uiteindelijk na overname met nog wat extra groei door te groeien naar een onderneming van 20-25 mensen.

Mees heeft geen idee aan welk bedrag hij moet denken om een dergelijke overname te kunnen doen en heeft hierover van alles gelezen op internet maar ziet inmiddels door de bomen het bos niet meer. Is het dan toch vijf maal de winst zoals hij vaak hoort zeggen?

Je leest hier hoe Mees het beste de prijs van zijn onderneming kan bepalen.

Hoe komt Mees tot een realistische prijs voor zijn over te nemen onderneming?

Bij de beoordeling van een reële prijs is het vertrekpunt de winstgevendheid van de onderneming. Hoe hoog waren de winsten in de achterliggende jaren en zaten hier mogelijke eenmalige effecten in, maar voornamelijk wat zijn de winstverwachtingen voor de toekomstige jaren en hoe reëel zijn deze vooruitzichten?
Belangrijk daarbij is met name wat de ‘kwaliteit’ van deze winst is oftewel zijn er veel risico’s in de over te nemen onderneming die de omvang van de winst (negatief) zouden kunnen beïnvloeden.
Bij kleinere ondernemingen is het vaak zo dat het succes afhankelijk is van de eigenaar en de key-werknemers. De grote vraag is of de onderneming zich kan losweken van de huidige eigenaar en dat de omzet dan intact zal blijven. En in hoeverre zullen de meest belangrijke personeelsleden na overname ook voor langere termijn bij de onderneming willen blijven werken.

De samenstelling van klanten

De samenstelling van de klanten is daarnaast het volgende belangrijke aandachtspunt. Hoe is de omzet verspreid over de klanten en is er een (te grote) afhankelijkheid van een of meerdere klanten of een bepaalde branche waarvoor de onderneming werkzaam is ?

De marktpositie van de onderneming

Maar ook de positie van de onderneming in de markt is een medebepalende factor. Hierbij moet gedacht worden aan aspecten als de merknaam en reputatie en het trackrecord van de onderneming.

Het realiteitsgehalte van de te verwachten resultaten en de positie van de onderneming zijn de meest belangrijke elementen die bepalen of minder dan vijf, vijf of zelfs meer dan vijf maal de winst reëel kan zijn.

Toekomstige cash-flow van de onderneming

Nadat er inzicht is in de winsten uit het verleden en of deze ook in de toekomst behaald kunnen worden moet er ook gekeken worden naar de toekomstige cash-flow van de onderneming.
Zijn de afschrijvingen voldoende voor toekomstige investeringen en hoe ontwikkelt zich het werkkapitaal. Indien in een van beiden extra geïnvesteerd moet worden zal dit tot uitdrukking moeten komen in de hoogte van de koopprijs van de onderneming.

Synergie-effecten

Synergie-effecten kunnen ook invloed hebben op de prijs die geboden kan worden. Feitelijk kan alleen de koper deze realiseren, maar te behalen synergievoordelen kunnen voor een deel wel benut worden door de koper om de verkoper net even dat stukje extra te kunnen betalen om hem of haar over de streep te trekken.

Tot slot dient vermeld te worden dat de mogelijke prijs die betaalt kan worden ook afhankelijk is van de financieringsmogelijkheden en de terugverdientijd die een financier maximaal wil hanteren.

Uiteindelijk zal de prijs die betaalt gaat worden een kwestie van vraag en aanbod en onderhandeling zijn tussen koper en verkoper.

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp ? Neem dan contact op met een van de medewerkers van Coralis, via onderstaand contactformulier.

Neem contact op met Coralis