Publicatie jaarrekening

Publicatie jaarrekening

Als Zoë uiteindelijk akkoord is met de jaarrekening moet deze worden gepubliceerd. Hoewel Zoë het eigenlijk niet prettig vindt om haar jaarrekening publiekelijk te moeten maken, weet ze dat dit een verplichting is. Maar waarom is dit eigenlijk?

In de jaarrekening staan gegevens die je uit concurrentie oogpunt misschien wel helemaal niet met iedereen wilt delen. Hoe kan je voorkomen dat een crediteur al jouw gegevens ziet?

HOE KAN IK VOORKOMEN DAT EEN CREDITEUR AL MIJN GEGEVENS ZIET?

Besloten en naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dienen elk jaar hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, maar gelukkig hoeft niet de hele jaarrekening gedeponeerd te worden en kan er worden volstaan met een beperkt publicatierapport. Afhankelijk van de omvang van de onderneming is vastgesteld wat er minimaal vermeld dient te worden. Crediteuren en derden kunnen deze gegevens opvragen en inzien bij de Kamer van Koophandel om te beoordelen of zij handel willen drijven met een onderneming. Maar gelukkig kunnen zij niet alle informatie zien.

DATA OM REKENING MEE TE HOUDEN

De publicatiestukken dienen binnen acht dagen na het vaststellen van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden, maar er zijn meer data om rekening mee te houden. Wanneer de bestuurder tevens de aandeelhouder is, dienen de publicatiestukken uiterlijk tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar bij de Kamer van Koophandel gepubliceerd te zijn. Wanneer de bestuurder en aandeelhouder niet gelijk zijn, dienen na afloop van het boekjaar de stukken binnen twaalf maanden bij de Kamer van Koophandel gepubliceerd te zijn.

IS HET ERG ALS IK DE CIJFERS NIET DEPONEER?

Voor het niet tijdig publiceren van de cijfers worden boetes opgelegd, maar dat is nog niet alles. Veel bestuurders vinden het vooral belangrijk om tijdig te publiceren om te voorkomen dat, als de onderneming in de problemen komt, zij zelf als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.

Heb je vragen n.a.v. dit onderwerp? Stel ze hier gerust!