Welke rechtsvorm past bij mij als ondernemer?

Welke rechtsvorm past bij ondernemer Mees?

Mees heeft een redelijk succesvol marketing adviesbureau met een jaarwinst van    € 80.000,-  in de afgelopen jaren. Vanwege aanvullende werkzaamheden in de coronacrisis is zijn jaarwinst behoorlijk gestegen.

Een vriend van Mees zegt dat het voor hem voordeliger is om zijn onderneming om te zetten in een BV. Heeft deze vriend gelijk?

Het is te makkelijk wat de vriend van Mees zegt. Of een BV interessant is, is niet eenduidig te beantwoorden en hangt af van veel individuele factoren. Hoewel in de praktijk vaak wordt gekeken naar de te betalen belasting, is de juridische kant minstens zo belangrijk. Een BV zorgt ervoor dat de ondernemer minder risico loopt ten aanzien van zijn privévermogen, dan wanneer hij de onderneming als eenmanszaak/natuurlijk persoon exploiteert. In het laatste geval zal de ondernemer bij een faillissement ook zijn privévermogen kwijtraken en bij een BV loopt alleen het vermogen van de BV gevaar. Naast de aansprakelijkheid zijn ook andere factoren van belang, zoals de mogelijkheid tot het aantrekken van vreemd vermogen, een professionele uitstraling, de mogelijkheid voor toekomstige samenwerking en bedrijfsopvolging.

Inzake de te betalen belasting kan wel worden gesteld dat de overstap pas aantrekkelijk wordt in situaties waarbij een groot deel van de winst niet direct consumptief door de ondernemer (DGA) wordt gebruikt. Door deze winst niet direct uit te keren, verkrijgt de BV een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel, dat gebruikt kan worden voor investeringen en uitbreiding van de onderneming. Hoewel individuele factoren van belang zijn, kan globaal gezegd worden dat in veel situaties de BV structuur te overwegen is bij een structurele winst vanaf € 150.000,-.

Cijfervoorbeeld:

Eenmanszaak
Winst 80.000 150.000
Af: Zelfstandigen aftrek 6.670 6.670
Af: MKB vrijstelling (14%) 10.266 20.066
Belastbaar inkomen 63.064 123.264
Totaal Inkomstenbelasting Zvw premie 25.624 57.610

 

BV
Omzet 80.000 150.000
Af: Loon DGA 60.000 60.000
Belastbare winst 20.000 90.000
Vennootschapsbelasting (15%) 3.000 13.500

 

Totaal belasting 
Loon Dga (LB + Zvw) 22.357 22.357
Vpb BV 3.000 13.500
Totaal 25.357 35.857
Verschil Eenmanszaak versus BV 267+/+ 21.753+/+

In dit voorbeeld is de overwinst niet meteen uitgekeerd aan de DGA. Op deze overwinst ligt nog een belastingclaim van 26,9% (in het rekenvoorbeeld ongeveer € 20.000). Door niet meteen uit te keren aan de DGA, maar de winst in de BV te laten zitten, wordt de belastingheffing uitgesteld naar de toekomst. Op deze manier wordt een renteloos uitstel van belastingbetaling verkregen. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op die gebruikt kan worden voor o.a. investeringen en uitbreiding van de onderneming.

 

Conclusie

De vriend van Mees heeft gedeeltelijk gelijk! Bij hogere winsten heeft de BV een lagere belastingdruk dan een eenmanszaak. Maar bij de keuze welke rechtsvorm het meest passend is, zijn ook andere factoren van belang. Zoals privé aansprakelijkheid, het veiligstellen van vermogen en een (fiscaal) optimale bedrijfsoverdracht. Dus ook als het financieel minder interessant is, kan de BV de voorkeur hebben. Het is belangrijk dat je op basis van alle elementen kijkt welke rechtsvorm in jouw situatie het meest passend is.

Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Erwin Gritter, Nicole Metz of Casper Lacroix.

Heb je vragen over welke rechtsvorm bij jouw onderneming past? Neem dan contact met ons op!