Aanvraagmogelijkheden Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

Aanvraagmogelijkheden Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

Bied jij een praktijk- of leerwerkplaats aan studenten of leerlingen aan? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de subsidie praktijkleren. Deze subsidie kan oplopen tot € 2.700 per leerling en kan vanaf nu tot uiterlijk 16 september aangevraagd worden voor het school-/studiejaar 2020-2021.

Wat is de Subsidie praktijkleren?

De Subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd aan het eind van een school- of studiejaar, na afloop van de begeleiding. Het schooljaar (voor vmbo, VSO, PRO, entree in vmbo en mbo) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het studiejaar (voor hbo, promovendi en toio’s) loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Op de website van RvO vindt u de voorwaarden per onderwijscategorie om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kan bovenop de gebruikelijke subsidieregeling praktijkleren een extra subsidiebedrag aangevraagd worden als een bbl- leerplek aangeboden wordt. Het erkende leerbedrijf moet tot de sector landbouw, horeca of recreatie. Hiervoor is het bepalend dat de hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie gedurende het studiejaar.

Aanvraag via eHerkenning

Een aanvraag kan alleen gedaan worden via eHerkenning. Dit is een digitale toegangssleutel van de overheid. In juni 2021 kan de aanvraag nog ingediend worden met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal eHerkenning niveau 3 nodig met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’.

Wij ondersteunen u graag bij het indienen van de subsidieaanvraag. Ook kunnen wij dit volledig bij u uit handen nemen. Wij beschikken over de faciliteiten om de aanvraag te doen en hebben hiervoor enkel een praktijkovereenkomst (POK) van u nodig. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Kim Krieger, via k.krieger@peopleprofs.nl of 06-23592669.

Neem contact op met Peopleprofs