Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Op 1 januari 2014 trad deze Subsidieregeling praktijkleren in werking. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.

Heeft u dit jaar een leerling in dienst gehad? Lees dan snel verder wat wij voor u kunnen betekenen!

Maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de onderwijscategorie. De regeling werkt dus niet volgens het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Het maximum is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL-leerplek aanbieden.

Vanaf het studiejaar 2019/2020 is hiervoor € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Wanneer kan de Subsidieregeling praktijkleren worden aangevraagd?

De subsidieregeling kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding.

Wij kunnen de subsidieaanvraag voor jou realiseren

Wij kunnen dit voor jou regelen! De aanvraag voor de subsidieregeling moet digitaal via eLoket worden ingediend. Voor deze aanvraag is vanaf 1 juli 2021 een eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Peopleprofs beschikt over de faciliteiten om een aanvraag volledig te verzorgen.

Aanvraagperiode

Wij kunnen de subsidieaanvraag tot en met 16 september 2021, tot 17.00 uur indienen.

Besluit en uitbetaling

Het ministerie beslist binnen dertien weken na 16 september 2021 over de, voor het daaraan voorafgaande studiejaar, ontvangen aanvragen.

Wij kunnen deze aanvraag volledig voor jou verzorgen en vernemen graag of er een werknemer is die hiervoor in aanmerking komt (schooljaar 2020 – 2021). Voor de aanvraag hebben wij de praktijkovereenkomst (POK) nodig.

Wil je meer informatie ontvangen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peopleprofs!

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op!