Heb jij het UBO-register al ingevuld?

Schrijf jouw UBO in VOOR 27 maart 2022 en voorkom boetes!

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijke persoon die die meer dan 25% zeggenschap hebben in een organisatie of uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie. Een groot gedeelte van de Nederlandse organisaties dienen hun UBO’s voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.

Maar wat is een UBO precies? En krijgt jouw organisatie hier ook mee te maken? Voor wie geldt deze registratieplicht en wat als je het niet doet? 

 

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijke persoon die die meer dan 25% zeggenschap hebben in een organisatie of uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie.

Waarom inschrijven in UBO-register?

Sinds 27 september 2020 zijn in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht zich in het UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Het UBO-register valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel. Van hen heb je een uitnodigingsbrief ontvangen met het verzoek om inschrijving. Indien je deze brief niet hebt gehad, dan kun je je via de website van de Kamer van Koophandel inschrijven. Dit dien je voor 27 maart 2022 te doen!

Voor wie geldt de registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt voor de volgende organisaties:

  • Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen (niet beursgenoteerd);
  • Stichtingen;
  • Verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid of beperkte rechtsbevoegdheid en onderneming);
  • Coöperaties;
  • Personenvennootschappen (maatschap, VOF, CV) Europese naamloze vennootschappen (SE);
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
  • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Uitgezonderd van de registratieplicht in het UBO-register zijn onder meer eenmanszaken en verenigingen van eigenaren. Voor beursgenoteerde vennootschappen is geen registratieplicht wanneer aan de volwaarde wordt voldaan. Ook buitenlandse juridische entiteiten hebben in Nederland geen registratieplicht, maar die vallen mogelijk onder de registratieplicht voor het UBO-register van het land van herkomst.

Wat als er geen UBO’s zijn?

Zijn er geen UBO’s aan te wijzen op grond van de vermelde criteria? Dan dient een zogenaamde “pseudo-UBO” in het UBO-register te worden ingeschreven. Een pseudo-UBO is de persoon die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt (hoger leidinggevend personeel). Dat kan bijvoorbeeld een statutair bestuurder of een vennoot van een personenvennootschap (niet zijnde een commanditaire vennoot) zijn. Er kunnen ook meerdere pseudo-UBO’s zijn. Bijvoorbeeld het voltallige bestuur.

 Welke gegevens van de UBO worden openbaar?

De volgende gegevens zijn openbaar:
–      Voor- en achternaam;
–      Geboortemaand en -jaar;
–      Nationaliteit;
–      Woonland;
–      Aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Welke gegevens van de UBO zijn niet openbaar?

De niet openbare gegevens zijn adres, geboortedag en -plaats, geboorteland, BSN of fiscaal identiteitsnummer. Deze gegevens zijn wel altijd toegankelijk voor bevoegde instanties en FIU-Nederland.

Wat gebeurt er als ik de UBO van mijn organisatie niet of te laat inschrijf?

Indien je de UBO niet voor 27 maart 2022 inschrijft, of geen wijziging doorgeeft, dan pleeg je een economisch delict, die te beboeten is met een bestuurlijke boete conform het Wetboek van Strafrecht (per 1 januari 2020 maximaal € 21.750).

Daarnaast kan het zijn dat je vertraging oploopt wanneer je zaken doet met ondernemingen die dit register raadplegen  het verkrijgen van potentiële opdrachten aangezien de afnemer dit vereist, maar dit kan ook zijn bij het zaken doen met jouw bank.

Schrijf de UBO’s van jouw organisatie daarom zo snel mogelijk in, ook om boetes te voorkomen.

Waar kan ik de UBO-registratie in orde maken?

Op de site van de Kamer van Koophandel kun je je inschrijven in het UBO-register. Let erop dat je deze registratie dus tijdig doet! Dit kun je met jouw DigiD doen op Organisatie selecteren – UBO-opgave (kvk.nl)

Wanneer je de inschrijving hebt gedaan, zou je dan een kopie van het uittreksel UBO-register willen e-mailen naar info@zmgroep.nl? Dan kunnen wij dit ook weer verwerken in jouw gegevens.

Heb je hulp nodig bij deze inschrijving of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Fion Wong: f.wong@zmgroep.n/  06-11107640 en/of Jeannette Velis: j.velis@zmgroep.nl /  06-52407414

Stel hier jouw vraag en wij helpen je graag verder!