Van administratie tot jaarrekening

Van administratie tot jaarrekening

Als  Zoë haar jaarrekening leest, verwacht ze eigenlijk dat ze hierin veel terug ziet van de administratie die zij zelf voert. In de praktijk blijkt dit toch vaak minder het geval. Ze vraagt zich dan ook af hoe het traject van haar administratie tot de jaarrekening loopt. Want die jaarrekening is toch gewoon een samenvatting van de administratie?

Maar is dat wel zo? Hoe komt de jaarrekening tot stand? 

Hoe komt de jaarrekening tot stand?

Hoe de jaarrekening tot stand komt, is afhankelijk van hoe een ondernemer zijn administratie aanlevert. Er zijn ondernemers die een volledig verwerkte administratie naar de accountant opsturen, maar er zijn ook ondernemers die naar de accountant gaan en de mappen met de administratie afgeven. Beide leiden tot een andere weg van administratie naar jaarrekening.

Volledig verwerkte administratie

In het geval van Zoë ontvangen wij een volledig verwerkte administratie. Wij zetten deze administratie om in de jaarrekening software. Vervolgens analyseren wij of de administratie juist is verwerkt. Dit doen we aan de hand van cijferanalyses, het aansluiten met bewijsstukken (bijvoorbeeld met leningsovereenkomsten, investeringsnota’s etc) en we beoordelen of de cijfers uit de administratie aansluiten met hetgeen we verwachten. Bijvoorbeeld bij een bepaalde omzet, hoort een bepaalde inkoopwaarde, net zoals er een verband zit tussen brutolonen en de te betalen loonbelasting. Mochten we onjuistheden constateren, dan zal dit gecorrigeerd worden. Daarnaast wordt bij het opstellen van de jaarrekening gekeken of fiscaal gezien alles juist gaat, maar ook of er nog besparingen mogelijk zijn.

Wanneer de cijfers correct zijn verwerkt dan zal de feitelijke jaarrekening worden opgesteld. Dit doen we door de posten vanuit de administratie te rubriceren naar de aard van de post. Meerdere grootboekrekeningen kunnen in de jaarrekening vermeld worden onder één post of worden met elkaar gesaldeerd. Hierdoor zijn de posten niet altijd één op één te herleiden naar de financiële administratie. Hierdoor kan het dus zijn dat je vragen hebt. Je kunt ons altijd vragen welke correcties er zijn gemaakt en hoe de posten zijn samengevoegd.

Jouw administratie

Uiteraard zullen we, daar waar mogelijk, adviseren over jouw administratie. Niet alleen hoe je deze efficiënter aan kunt leveren, maar ook hoe je meer informatie uit je administratie kunt halen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van begrotingen of  maandrapportages. Dit kan bijvoorbeeld met Vision Planner. Maar ook Trifact kan je helpen jouw administratie efficiënter te maken. Benieuwd wat hierin de mogelijkheden zijn? Lees ons artikel over de voordelen van Trifact. 

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Of wil je juist hulp bij het efficiënter indelen van jouw administratie? Neem dan contact op met ons op via onderstaand contactformulier.

 

Stel hier jouw vraag en wij helpen je graag verder!