Verlies uit de onderneming, wat kun je hiermee doen?

Verlies uit de onderneming, wat kun je hiermee doen?

Mees is zelfstandig ondernemer en heeft een marketingadviesbureau.
De afgelopen jaren was zijn onderneming zeer succesvol, echter door de coronacrisis heeft hij in 2020 een verlies gedraaid.

Wat betekent dit voor Mees en wat kan Mees met dit verlies doen?

Verliesverrekening

Het verlies (uit box 1) van 2020 kan verrekend worden met positieve inkomsten uit werk en woning van de 3 voorgaande jaren (2017, 2018 en 2019) en met positieve inkomsten uit werk en woning uit de volgende 9 jaren (2021-2029). De volgorde van verrekening staat vast: eerst de 3 voorgaande jaren en dan de 9 volgende jaren.

De verliezen uit box 1 kunnen niet verrekend worden met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box3).

  • Voorlopige verliesverrekening
    Voor de belastingteruggaaf hoeft niet gewacht te worden tot de aanslag over het verliesjaar definitief is vastgesteld. Als de aangifte over het verliesjaar is ingediend en de aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend definitief vast staat, dan kan een schriftelijk verzoek worden ingediend om een voorlopige verliesverrekening. Bij de voorlopige teruggaaf zal rekening worden gehouden met maximaal 80% van het verlies. Het restant zal bij de definitieve teruggaaf worden meegenomen.
  • Middeling
    De middelingsregeling voorziet in een herrekening van belastbare inkomens uit werk en woning van box 1 over een periode van drie jaar. De regeling wordt toegepast zonder rekening te houden met de heffingskorting. Bij middeling worden de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar opgeteld. De uitkomst wordt daarna gedeeld door 3. Over de uitkomst daarvan (het gemiddelde inkomen) wordt per jaar opnieuw de belasting berekend.Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen en daarbij het verschil groter dan €545,-, dan kan het verschil worden teruggevraagd aan de Belastingdienst.

    De middelingsregeling is van belang bij sterke schommelingen in de hoogte van de belastbare inkomens uit werk en woning. Het belastingjaar kan maar 1 keer in een middelingsregeling vallen. Er dient dus goed gekeken te worden wanneer en met welke jaren de middeling wordt toegepast.

Let op! De verliesverrekening bij een B.V. (Vpb-plichtig) verloopt anders dan de verliesverrekening van een ondernemer (IB-plichtig). Een B.V. kan verlies maar  één jaar terug verrekenen en 6 jaar vooruit.

Wat betekent dit voor Mees?

Om het verlies van 2020 zo snel mogelijk te kunnen verrekenen met voorgaande jaren heeft Mees definitieve cijfers nodig. Daarnaast dienen de aanslagen van de voorgaande jaren waarmee het verlies verrekend dient te worden definitief te worden vastgesteld. Mees dient zijn administratie op orde te brengen en deze direct in te leveren bij zijn accountant.

Heb je vragen n.a.v. dit onderwerp, neem dan contact met ons op!