Waarom maak ik eigenlijk een jaarrekening?

Waarom maak ik eigenlijk een jaarrekening?

Zoë laat ieder jaar een jaarrekening opstellen, echter hoort ze van verschillende ondernemers dat zij de jaarrekening achterwege laten en alleen fiscale aangiften doen.

Kan dit zomaar? En wat zijn de regels hiervoor? En waarom wordt er eigenlijk ieder jaar een jaarrekening opgesteld?

 

 

Waarom een jaarrekening?

De jaarrekening wordt door de bestuurder of ondernemer gemaakt om een goed beeld van de onderneming te krijgen. Zelf kan je aan de hand van de balans, de Winst- en Verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de kengetallen zien hoe het afgelopen jaar cijfermatig is geweest, maar juist voor het maken van toekomstplannen, zoals een prognose, is de jaarrekening vaak een goed vertrekpunt.

Ook wanneer een onderneming geld nodig heeft, kan de jaarrekening helpen bij het verkrijgen van een financiering. Financiers, investeerders, aandeelhouders en toezichthouders vinden de jaarrekening vaak een zeer belangrijke bron om te beoordelen of zij met een onderneming willen gaan samenwerken of niet. Daarnaast wordt dit document ook vaak gebruikt om te beoordelen of het goed is om een samenwerking die al is opgestart, voort te zetten of er mee te stoppen. Tevens vormt een potentiële koper van de onderneming zijn oordeel vaak aan de hand van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

In beperkte mate maken ook leveranciers en afnemers  gebruik van de informatie in de jaarrekening. Dit doen zij vaak via zogeheten “rating-bureau’s”. Deze bureaus maken gebruik van de, in het openbaar bekende, informatie van jouw onderneming en geven daar een waarde aan. Bij het opstellen van de jaarrekening krijgen wij informatie die we gebruiken in een advies naar jou over deze rating – cijfers.

Verplicht

Daarnaast heeft de Nederlandse wet voorgeschreven dat alle besloten en naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen een jaarrekening dienen op te stellen volgens de richtlijnen van de jaarrekening. Volgens de wet maken eenmanszaken en vennootschappen onder firma wel jaarcijfers, maar is dat niet verplicht in de vorm van een jaarrekening. Echter gelet op de andere belanghebbers kan een jaarrekening voor hun onderneming dus wel degelijk van belang zijn.

Wanneer wordt de jaarrekening gemaakt?

De jaarrekening wordt gemaakt binnen de afgesproken termijnen die de onderneming heeft gemaakt met derden. Daarnaast staat in de wet dat een jaarrekening door het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gemaakt dient te worden en dat er vijf maanden uitstel verleend kan worden door de aandeelhouders. De aandeelhouders stellen dan binnen twee maanden de jaarrekening vast.

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan contact op met ons op!