Per januari 2019 zijn er loonbelastingtabellen bijgekomen. Dit komt door het verschil tussen inwoner en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners kunnen alleen aanspraak maken op het premiedeel van de loonheffingskorting.

Uitzonderingen
Er geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting. De onderstaande niet-inwoners van Nederland hebben recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

  • Werknemers inwoners van EER-land: Ijsland, Noorwegen, Lichtenstein en Zwitserland.
  • Werknemers inwoners van BES-eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  • Werknemers inwoners van een ander EU land.

Werkgever bepaalt
De werkgever dient per januari 2019 te bepalen of voor een werknemer wel of niet rekening gehouden moet worden met de heffingskortingen. Een werknemer die hier zijn permanente woon-of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland en heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Wanneer is iemand een inwoner van Nederland
Een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt.
Als het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland woont, of zijn kinderen daar naar school gaan en hij daar bankrekeningen aanhoudt, dan is de werknemer geen inwoner van Nederland.
Bij een werknemer zonder gezin is zijn intentie van belang. Indien de werknemer voor een korte periode blijft, dan is hij geen inwoner van Nederland.

Bij twijfel
Als er redenen zijn om te twijfelen of de werknemer wel of geen inwoner is van Nederland dat kunt u de werknemer vragen om een woonplaatsverklaring. De werkgever weet dan zeker in welk land de werknemer woont. De werknemer kan de woonplaatsverklaring aanvragen bij een belastingkantoor in het land waar hij inwoner is.

Waarom deze wijziging?
Bij de berekening van de loonbelasting kregen buitenlandse werknemers alle heffingskortingen. Bij de aangifte Inkomstenbelasting kan het zijn dat deze werknemer niet recht heeft op alle heffingskortingen. De Belastingdienst moest hierdoor regelmatig geld terug vorderen bij buitenlandse werknemers. Vanaf 2019 wordt er daarom meer belasting ingehouden bij deze werknemers. Indien blijkt dat de buitenlandse werknemer toch recht heeft op bepaalde heffingskortingen, dan kunnen ze dat terugvorderen via de Inkomstenbelasting.

Actielijst voor werkgevers
1. Inventariseren welke werknemers in het buitenland wonen of daar een sociaal leven hebben.
2. Peopleprofs op de hoogte stellen welke werknemers geen inwoners zijn van Nederland.
3. Werknemers inlichten dat hun netto salaris per 2019 langer kan uitvallen.
4. Bij vragen altijd contact met ons opnemen!