Plannen vanuit de Prinsjesdagnota

Gevolgen voor werknemer Jan-Willem

Jan-Willem is 30 jaar. Hij is alleenstaand, heeft een huurwoning en banktegoeden van €10.000. Na zijn studie bedrijfseconomie is Jan-Willem bij zijn huidige werkgever aan de slag gegaan. Daar verdient hij een jaarsalaris van €40.000.

Welke plannen zijn er door het kabinet voor hem gepresenteerd? En wat voor gevolgen heeft dit voor Jan-Willem?

 

 

 

 

 

Verhoging arbeidskorting en verlaging basistarief inkomstenbelasting: werken gaat meer lonen

Het kabinet heeft tijdens de Prinsjesdagnota onder andere de verhoging arbeidskorting en verlaging basistarief inkomstenbelasting gepresenteerd: werken gaat meer lonen. De geplande verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt één jaar naar voren gehaald. In 2021 daalt het basistarief inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,1%. Tussen 2022 en 2024 verlaagt het kabinet dit verder tot uiteindelijk 37,03%. Vanwege deze maatregelen gaat werken meer lonen.

Wat betekent dit voor Jan-Willem?

Terugkomend op de situatie van Jan-Willem; de verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van het basistarief inkomstenbelasting zorgt er voor dat zijn werk meer loont. In 2021 is hij bij een zelfde inkomen € 528 minder inkomstenbelasting box 1 verschuldigd.

2020 2021
Inkomen  €      40.000  €       40.000
Berekende Inkomstenbelasting box 1  €       14.940  €       14.840
Arbeidskorting  €          3.516  €          3.944
Verschuldigde inkomstenbelasting box 1  €       11.424  €       10.896

Heb je vragen n.a.v. deze plannen? Neem dan contact met ons op!