De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening

Eigenlijk vindt Zoë de winst- en verliesrekening de meest interessante bladzijde uit de jaarrekening. Hierin ziet ze immers wat haar omzet is geweest en wat ze uiteindelijke aan winst over houdt. Hoewel deze pagina het meest duidelijk is, is ook hier nadere toelichting gewenst. Want waar moet Zoë op letten? Anders dan de balans, welke standen weergeeft over de jaren heen, gaat de winst- en verliesrekening enkel over 1 jaar.

Maar wat kun je hier precies uit halen en wat zegt dit dan over jouw onderneming?

De drie belangrijke regels

  1. Voorzichtigheidsbeginsel: verliezen worden genomen zodra ze te voorzien zijn.
  2. Realisatiebeginsel: winsten worden pas genomen als ze gerealiseerd zijn.
  3. Matchingbeginsel: kosten en opbrengsten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

De brutomarge

Een belangrijk element in de winst- en verliesrekening is de brutomarge. Dit is het verschil tussen de omzet en de direct met deze omzet te maken (inkoop-) kosten. De brutomarge geeft aan hoe de dekking is voor de overige, meer vaste kosten.

De brutomarge wordt veelal gepresenteerd als percentage. Het percentage is ook weer makkelijk te vergelijken met voorgaande jaren. Zeker de laatste jaren worden marges van branchegenoten verzameld. Er kan dus via benchmark worden bekeken hoe jouw onderneming het doet ten opzichte van jouw concullega. Een goede bestendige lijn in de marge is een goede indicator voor de juiste prijsstelling binnen het bedrijf, maar ook voor juist voorraadbeheer.

Een voorbeeld:

Zoë verkoopt naast koekjes ook koektrommels. Op het moment dat ze de goederen aanschaft, worden ze verantwoord op de balans als zijnde voorraad en deze zullen niet op de winst- en verliesrekening onder de inkoopwaarde van de omzet tot uiting komen. Het idee daarbij is dat vanuit het matchingsprincipe de kosten en opbrengsten in dezelfde periode zullen moeten worden verantwoord. Op het moment dat er een verkoop plaatsvindt, wordt de omzet (verkoopprijs) geboekt in de winst- en verliesrekening, maar wordt ook de inkoopwaarde van de omzet (inkoopprijs) in de winst- en verliesrekening geboekt en wordt de voorraad tegen geboekt. Zodoende is de brutomarge van de verkoop direct zichtbaar.

Wat kun je er eigenlijk mee?

De winst- en verliesrekening is eigenlijk de meest eenvoudige opstelling in de jaarrekening. Op vrij eenvoudige wijze kunnen wij hier informatie uithalen voor advisering over margeontwikkeling, de juiste prijsstelling, maar ook over kostenontwikkeling.

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan contact op met ons op! 

Stel hier jouw vraag en wij helpen je graag verder!