Plannen vanuit de Prinsjesdagnota

Gevolgen voor zelfstandig ondernemer Mees

Mees heeft een redelijk succesvol marketing adviesbureau met een jaarwinst van € 80.000. Het komt Mees niet aanwaaien, hij besteedt op jaarbasis ruim 2.000 uur aan zijn onderneming. Voor de eenvoud van het cijfermatige voorbeeld heeft Mees geen eigen woning, dan wel box 3 vermogen.

Welke plannen zijn er door het kabinet voor hem gepresenteerd? En wat voor gevolgen heeft dit voor Mees?

 

 

 

 

Verlaging zelfstandigenaftrek: stap dichter bij rechtsvormneutrale mkb-winstbelasting

Voor Mees is onder andere de Verlaging zelfstandigenaftrek: stap dichter bij rechtsvormneutrale mkb-winstbelasting gepresenteerd. Een zelfstandig ondernemer die meer dan 1225 uur actief is in zijn onderneming heeft recht op zelfstandigenaftrek. Het kabinet bouwt deze zelfstandigenaftrek per 2021 af van € 6.780 tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. Dit verkleint het verschil in effectieve belastingdruk tussen ondernemingen gedreven als IB-onderneming en bv. Deze maatregel is een stap dichter bij een rechtsvormneutrale winstbelasting. Het maakt voor de belastingdruk dan geen verschil middels welke rechtsvorm de onderneming wordt gedreven.

Wat betekent dit voor Mees?

Zonder de overige maatregelen uit het Belastingplan 2021 mee te nemen is  Mees in 2021 ongeveer €90 (250 x 37%) meer inkomstenbelasting verschuldigd. Dit wordt wel weer gecompenseerd door de overige maatregel. Wanneer deze wel meegenomen worden , dan is Mees €505 minder verschuldigd.

2020 2021
Inkomen  €  80.000  €  80.000
Zelfstandigennaftrek  €    7.030  €    6.780
MKB-winstvrijstelling  €  10.216  €  10.251
Belastbaar inkomen box 1  €  62.754  €  62.969
Berekende Inkomstenbelasting box 1  €  23.439  €  23.361
Arbeidskorting  €    1.116  €    1.544
Verschuldigde inkomstenbelasting box 1  €  22.322  €  21.817

Tip:

Bij de keuze welke rechtsvorm het meest passend is, zijn ook andere factoren van belang. Zoals privé aansprakelijkheid, het veiligstellen van vermogen en een (fiscaal) optimale bedrijfsoverdracht. Bekijk op basis van al deze elementen welke rechtsvorm in jouw situatie het meest passend is.

Heb je vragen n.a.v. deze plannen? Neem dan contact met ons op!