Herstructurering / herfinanciering

Herstructurering / herfinanciering

Staat uw bedrijf op het punt van herstructureren? Omdat uw bedrijf groeit, of juist gefuseerd of afgesplitst is? Vanwege fiscale redenen of omdat u geen andere keuze heeft; na een doorstart van een faillissement bijvoorbeeld? Dan staat u voor een flinke uitdaging. Een herstructurering is een complex traject, waarbij er ook vaak sprake is van herfinanciering. Wij helpen u daar graag bij.

Gezonde financiële positie

Het maken van de juiste keuzes en het afwegen van de risico’s zijn complexe processen, waarbij specialistische kennis vereist is. Samen met u stellen wij een plan op waar uw verhaal en uw bedrijf centraal staan, zodat we verder kunnen bouwen aan een gezonde financiële positie.

Een herstructurering is niet per sé negatief. Als uw onderneming hard groeit, is het van belang de organisatie, maar ook het werkkapitaal goed in de gaten te houden. Een passende financiering zorgt ervoor dat de groei niet wordt belemmerd.

De juiste keuze maken en alle risico’s goed afwegen

Als de situatie zich aandient dat een herstructurering noodzakelijk is om de onderneming te redden, spelen vaak vele factoren tegelijkertijd. Samen met u maken onze consultants van Coralis een plan van aanpak om uw bedrijf (weer) financieel gezond te krijgen. Daarbij kunnen zij terugvallen op een schat aan specialistische kennis over het herstructureren van bedrijven. Dankzij deze kennis kunnen ze u helpen bij het maken van de juiste keuzes en het goed afwegen van alle risico’s. Dit resulteert in een realistisch en praktisch plan waarmee u stapsgewijs (weer) kunt bouwen aan een gezonde financiële toekomst van uw bedrijf. Indien gewenst helpen onze consultants u ook bij het uitvoeren van het plan.

Onze consultants gaan ook graag nog een stap verder. Zo kunnen zij u ook adviseren over de communicatie met belanghebbenden, zoals de bank, de fiscus, eventuele curatoren en partners. Zij zijn immers cruciaal in een goede voortzetting van uw bedrijf. De recent inwerking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt bovendien unieke mogelijkheden om een goed crediteurenakkoord te sluiten. Ook daarin is adequate begeleiding van groot belang.

Wij stellen in nauw overleg met u (uw directie en eventuele andere aandeelhouders) een plan op en voeren dit uit. Bent u benieuwd naar welke transacties wij eerder op dit gebied hebben gedaan en wat onze klanten over ons zeggen? Bekijk dan onze geselecteerde transacties.

Vrijblijvend eens sparren over de mogelijkheden?

Ja, ik wil vrijblijvend eens sparren over de mogelijkheden