Nieuws

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20 maart 2019 • Ondernemingswinst

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20 maart 2019 • Arbeidsrecht

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20 maart 2019 • Inkomstenbelasting

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13 maart 2019 • Onroerende zaken

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13 maart 2019 • Successiewet

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 maart 2019 • Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal

Tot 1.000 km is een auto nieuw

6 maart 2019 • Autobelastingen

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een gebruikte auto dat de verschuldigde bpm lager is omdat rekening wordt

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

6 maart 2019 • Inkomstenbelasting

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

6 maart 2019 • Internationaal

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter

Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen of die hun sociale leven niet in Nederland hebben? 

4 maart 2019 • Algemeen, Internationaal, Loonbelasting

Per januari 2019 zijn er loonbelastingtabellen bijgekomen. Dit komt door het verschil tussen inwoner en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners kunnen alleen aanspraak maken op het premiedeel van de loonheffingskorting. UitzonderingenEr geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting. De onderstaande […]