Nieuws

Overtreding geheimhoudingsbeding

11 januari 2018 • Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van zaken

Asbestsanering monumentenpand

11 januari 2018 • Inkomstenbelasting

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te herstellen of

Werken bij ZMGroep: openstaande vacatures

9 januari 2018 • Kantoornieuws

Bij ZMGroep zijn wij continu op zoek naar nieuw talent.
Nieuwsgierig naar onze actuele vacatures? Neem een kijkje op onze website: www.zmgroep.nl/vacatures

Bedrijfsovernames

9 januari 2018 • Kantoornieuws

Adviseur bij bedrijfsoverdracht nodig? Kies voor Coralis!
Bij Coralis weten wij dat de processen van bedrijfsovernames complex zijn en zorgen voor emoties. De aan- of verkoop van een bedrijf, een fusie, overdracht binnen of buiten de familie. Het

Wijzigingen loonbelasting 2018

4 januari 2018 • Loonbelasting

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,35 per maaltijd. Voor huisvesting en

Bedragen kindregelingen 2018

4 januari 2018 • Toeslagen

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal:

Leeftijd kind
Bedrag

0 t/m 5 jaar
€ 198,38

6 t/m 11 jaar
€ 240,89

12 t/m 17 jaar
€ 283,40
KinderopvangDe maximum uurprijzen

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

4 januari 2018 • Subsidies

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

4 januari 2018 • Ondernemingswinst

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.
OndernemersaftrekEen ondernemer

Investeringsaftrek 2018

4 januari 2018 • Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
energie-investeringsaftrek (EIA)

Wijzigingen inkomstenbelasting

4 januari 2018 • Inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%. Aftrek van